Deklaracja dostępnościPrzeczytasz w 1 min

Czym jest deklaracja dostępności?

Deklaracja dostępności jest potwierdzeniem stanu, że strona internetowa lub aplikacja webowa spełniają prawne wymagania, nałożone na podmioty publiczne w zakresie dostępności cyfrowej. Poza dostępnością cyfrową powinna zawierać także informację o dostępności architektonicznej budynku podmiotu publicznego. Opisuje ona m.in. jakie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych znajdują się w budynku a także w jaki sposób osoby wykluczone mogą załatwić swoją sprawę.
Jeżeli chodzi o media cyfrowe takie jak strona internetowa urzędu, strona internetowa BIP to powinna być zawarta o tym w jakim stopniu strona jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 Powinna również jasno określić to, jakie elementy nie spełniają wymogów i dlaczego. Jeżeli niemożliwe jest wdrożenie funkcjonalności pozwalającej osobom niepełnosprawnym na pełnoprawne poruszanie się po stronie www należy stworzyć alternatywną drogę do realizacji celu (alternatywy również powinny zostać umieszczone w deklaracji dostępności).

Deklaracja dostępności powinna zostać umieszczone na stronie internetowej podmiotu publicznego w widocznym miejscu.

Brak deklaracji dostępności – co grozi?

Za brak deklaracji dostępności grozi kara finansowa w wysokości od 5 000 do 10 000.

Kiedy należy zaktualizować deklarację dostępności?

Deklarację dostępności należy aktualizować roku do końca marca oraz po każdej przebudowie lub aktualizacji serwisu www, aplikacji, która może mieć wpływ na jej dostępność.

Od kiedy należy wdrożyć deklarację dostępności?

Strony internetowe podmiotów publicznych opublikowane po 23 września 2018  muszą posiadać taką deklarację od 23 września 2019, natomiast strony internetowe podmiotów publicznych opublikowane przed 23 września 2018 będą musiały posiadać deklarację dostępności od dnia 23 września 2020.