Ważne terminy

Ważne terminy

 • 6 sierpnia 2024

  Pierwsze kary za brak dostępności aplikacji mobilnych

  Maciej BudziszJestem absolwentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Zdobyłem tytuł magistra zarządzania na kierunku kierunek Biznes Elektroniczny. Od 2014 roku jestem związany z dostępnością stron internetowych. Wykonałem audyty dla takich podmiotów jak Ministerstwo Edukacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Urząd Miasta Podkowa Leśna, Urząd Gminy Kosakowo. Uczestniczyłem w ponad 30 projektach związanych z dostępnością oraz ukończyłem kilka szkoleń z zakresu dostępności.

 • 30 czerwca 2023

  Pierwsze kary za brak dostępności BIP i www oraz deklaracji dostępności aplikacji mobilnych

  Maciej BudziszJestem absolwentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Zdobyłem tytuł magistra zarządzania na kierunku kierunek Biznes Elektroniczny. Od 2014 roku jestem związany z dostępnością stron internetowych. Wykonałem audyty dla takich podmiotów jak Ministerstwo Edukacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Urząd Miasta Podkowa Leśna, Urząd Gminy Kosakowo. Uczestniczyłem w ponad 30 projektach związanych z dostępnością oraz ukończyłem kilka szkoleń z zakresu dostępności.

 • 30 czerwca 2022

  Pierwsze kary za brak deklaracji dostępności www

  Maciej BudziszJestem absolwentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Zdobyłem tytuł magistra zarządzania na kierunku kierunek Biznes Elektroniczny. Od 2014 roku jestem związany z dostępnością stron internetowych. Wykonałem audyty dla takich podmiotów jak Ministerstwo Edukacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Urząd Miasta Podkowa Leśna, Urząd Gminy Kosakowo. Uczestniczyłem w ponad 30 projektach związanych z dostępnością oraz ukończyłem kilka szkoleń z zakresu dostępności.

 • 23 grudnia 2021

  Pierwsze sprawozdanie do Komisji Europejskiej

  Maciej BudziszJestem absolwentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Zdobyłem tytuł magistra zarządzania na kierunku kierunek Biznes Elektroniczny. Od 2014 roku jestem związany z dostępnością stron internetowych. Wykonałem audyty dla takich podmiotów jak Ministerstwo Edukacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Urząd Miasta Podkowa Leśna, Urząd Gminy Kosakowo. Uczestniczyłem w ponad 30 projektach związanych z dostępnością oraz ukończyłem kilka szkoleń z zakresu dostępności.

 • 23 czerwca 2020

  Pierwszy monitoring aplikacji

  Maciej BudziszJestem absolwentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Zdobyłem tytuł magistra zarządzania na kierunku kierunek Biznes Elektroniczny. Od 2014 roku jestem związany z dostępnością stron internetowych. Wykonałem audyty dla takich podmiotów jak Ministerstwo Edukacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Urząd Miasta Podkowa Leśna, Urząd Gminy Kosakowo. Uczestniczyłem w ponad 30 projektach związanych z dostępnością oraz ukończyłem kilka szkoleń z zakresu dostępności.

 • 1 stycznia 2020

  Pierwszy monitoring www

  Maciej BudziszJestem absolwentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Zdobyłem tytuł magistra zarządzania na kierunku kierunek Biznes Elektroniczny. Od 2014 roku jestem związany z dostępnością stron internetowych. Wykonałem audyty dla takich podmiotów jak Ministerstwo Edukacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Urząd Miasta Podkowa Leśna, Urząd Gminy Kosakowo. Uczestniczyłem w ponad 30 projektach związanych z dostępnością oraz ukończyłem kilka szkoleń z zakresu dostępności.

 • 23 września 2020

  Koniec okresu przejściowego dla stron www, które powstały przed 2018-09-23

  Maciej BudziszJestem absolwentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Zdobyłem tytuł magistra zarządzania na kierunku kierunek Biznes Elektroniczny. Od 2014 roku jestem związany z dostępnością stron internetowych. Wykonałem audyty dla takich podmiotów jak Ministerstwo Edukacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Urząd Miasta Podkowa Leśna, Urząd Gminy Kosakowo. Uczestniczyłem w ponad 30 projektach związanych z dostępnością oraz ukończyłem kilka szkoleń z zakresu dostępności.

 • 30 kwietnia 2020

  Publikacja przez Ministerstwo Cyfryzacji wykazu adresów stron www i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

  Maciej BudziszJestem absolwentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Zdobyłem tytuł magistra zarządzania na kierunku kierunek Biznes Elektroniczny. Od 2014 roku jestem związany z dostępnością stron internetowych. Wykonałem audyty dla takich podmiotów jak Ministerstwo Edukacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Urząd Miasta Podkowa Leśna, Urząd Gminy Kosakowo. Uczestniczyłem w ponad 30 projektach związanych z dostępnością oraz ukończyłem kilka szkoleń z zakresu dostępności.

 • 31 marca 2020

  Data corocznego przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności

  Maciej BudziszJestem absolwentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Zdobyłem tytuł magistra zarządzania na kierunku kierunek Biznes Elektroniczny. Od 2014 roku jestem związany z dostępnością stron internetowych. Wykonałem audyty dla takich podmiotów jak Ministerstwo Edukacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Urząd Miasta Podkowa Leśna, Urząd Gminy Kosakowo. Uczestniczyłem w ponad 30 projektach związanych z dostępnością oraz ukończyłem kilka szkoleń z zakresu dostępności.

 • 28 lutego 2020

  Przekazane przez GUS do Ministerstwa Cyfryzacji listy podmiotów publicznych zobowiązanych do przestrzegania ustawy

  Maciej BudziszJestem absolwentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Zdobyłem tytuł magistra zarządzania na kierunku kierunek Biznes Elektroniczny. Od 2014 roku jestem związany z dostępnością stron internetowych. Wykonałem audyty dla takich podmiotów jak Ministerstwo Edukacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Urząd Miasta Podkowa Leśna, Urząd Gminy Kosakowo. Uczestniczyłem w ponad 30 projektach związanych z dostępnością oraz ukończyłem kilka szkoleń z zakresu dostępności.