nautil logo czarne

Artykuły

Audyt aplikacji mobilnych i webowych – SafeKiddo

Charakterystyka

Zakres prac obejmował wykonanie audytu aplikacji mobilnych, opartych na systemie iOS i Android, aplikacji webowej oraz aplikacji pod system operacyjny Windows.

W ramach w/w prac zostały wykonane następujące czynności:

  • Wykonanie audytu i sporządzenie raportu zawierającego rekomendacje oraz błędy standardu WCAG 2.1 AA.
  • Doradztwo i pomoc przy poprawie błędów.
  • Wykonanie reaudytu wraz z raportem podsumowujących z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.1 i rozporządzenia.

Łączna wartość zamówienia opiewała na kwotę 21 tys. zł netto.
Firma wywiązała się ze swoich zobowiązań w sposób rzetelny i terminowy.
Raporty zawierały szczegółowe opisy uwag wraz z instrukcjami dotyczącymi ich usunięcia.Wykonaliśmy wszystkie prace starannie i z należytą uwagą.

Jeśli chcesz się dowiedzieć innych ciekawych rzeczy sprawdź inne nasze artykuły.
Ilustracja przedstawia referencje firmy Safekiddo, przekazane po ukończeniu audytu aplikacji.