nautil logo czarne

Artykuły

Europejski Akt Dostępności (EAA): Poprawa Dostępności dla Wszystkich!

Europejski Akt Dostępności (EAA): Poprawa Dostępności dla Wszystkich!

Czy wiesz, że istnieje inicjatywa mająca na celu uczynienie Europy bardziej dostępną dla wszystkich? To właśnie Europejski Akt Dostępności (EAA)!

EAA to niesamowita inicjatywa zaproponowana przez Komisję Europejską, która dąży do poprawy dostępności produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami w całej Europie.

Co to oznacza? Oznacza to, że EAA dąży do zapewnienia pełnego i równego dostępu do różnorodnych produktów i usług, zarówno tych fizycznych, jak i cyfrowych, dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Celem jest stworzenie bardziej inkludującego i otwartego społeczeństwa!

Ale jak to wszystko działa? Część kluczową EAA są Wytyczne Dostępności dla Treści Internetowych (WCAG) , które stanowią międzynarodowy standard dostępności cyfrowej. WCAG definiują zasady, wytyczne i techniki projektowania stron internetowych i aplikacji, aby były łatwo dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Co to jest WCAG? - Dostępność stron internetowych i aplikacji mobilnych |  TTPSC

✨ Wytyczne WCAG obejmują cztery zasady dostępności:

1️⃣ Percepcyjność: Treści powinny być dostępne dla wszystkich zmysłów. Oznacza to, że informacje powinny być prezentowane w różnych formatach, takich jak tekst, dźwięk, obrazy czy wideo. ️

2️⃣ Sterowalność: Strony internetowe powinny być łatwe w nawigacji i obsłudze. Użytkownicy powinni mieć kontrolę nad interakcją z treściami, niezależnie od używanego urządzenia. ️

3️⃣ Zrozumiałość: Treści powinny być klarowne i zrozumiałe dla wszystkich użytkowników. Język powinien być prosty, a struktura informacji intuicyjna i logiczna.

4️⃣ Wytrzymałość: Strony internetowe powinny być dostępne na różnych platformach i przeglądarkach. Treści powinny być zgodne z aktualnymi standardami technologicznymi. ️

Dlaczego to tak ważne? Ponieważ EAA i WCAG wprowadzają spójne przepisy dotyczące dostępności w całej Unii Europejskiej, zapewniając większą ochronę praw osób z niepełnosprawnościami. W rezultacie, osoby te będą miały większe możliwości uczestnictwa w społeczeństwie i korzystania z różnorodnych produktów i usług.

Europejski Akt Dostępności to ważny krok w kierunku tworzenia bardziej dostępnej i inkludującej Europy. Poprzez eliminację barier i promowanie równego dostępu, EAA otwiera drzwi do pełniejszego uczestnictwa i włączenia społecznego dla wszystkich obywateli.

Niech EAA rozświetli Europę kolorami dostępności i sprawi, że nasze społeczeństwo stanie się miejscem, w którym każdy ma równe szanse i możliwości! ✨

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej przeczytaj inne nasze artykuły.