nautil logo czarne

Artykuły

Firma Nautil dołącza do Partnerstwa na rzecz dostępności

Nasza firma Nautil dołącza do Partnerstwa na rzecz dostępności: Wspólna inicjatywa w kierunku bardziej dostępnych rozwiązań IT

Nasza firma, Nautil, miała zaszczyt wziąć udział w istotnym wydarzeniu, jakim było dołączenie do Partnerstwa na rzecz dostępności. Spotkanie, które odbyło się w renomowanym Hotelu Focus Premium w Warszawie, zgromadziło przedstawicieli z różnych sektorów, zainteresowanych wspólnym dążeniem do tworzenia bardziej dostępnych rozwiązań IT dla społeczeństwa.

Nautil, reprezentowany przez prezesa firmy, Leszka Chojnickiego, dołączył do Partnerstwa na rzecz dostępności jako jeden z uczestników. Inicjatywa ta skupia liderów biznesu, organizacje non-profit, sektor publiczny oraz ekspertów w dziedzinie dostępności i inkluzji. Nasze zaangażowanie w Partnerstwie, pod przewodnictwem prezesa Leszka Chojnickiego, ma na celu tworzenie synergii i podejmowanie wspólnych działań, które poprawią jakość życia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności poprzez bardziej dostępne rozwiązania informatyczne.

Nasza misja: Tworzenie dostępnych technologii dla pełnego uczestnictwa w cyfrowym świecie

Nasza firma od lat działa na rynku IT, dążąc do tworzenia innowacyjnych i dostępnych technologii. Naszą misją jest zapewnienie pełnej dostępności cyfrowej dla wszystkich użytkowników. Podsumowując odwiedzając naszą stronę internetową, można zobaczyć, że skupiamy się na tworzeniu oprogramowania, aplikacji i interfejsów, które są przyjazne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Wierzymy, że dostępność jednak to fundament, który umożliwia każdemu człowiekowi pełne uczestnictwo w cyfrowym świecie. Dlatego aktywnie angażujemy się w inicjatywy, takie jak Partnerstwo na rzecz dostępności, aby wspólnie tworzyć rozwiązania IT, które są łatwe w użyciu i dostępne dla wszystkich użytkowników.

Jesteśmy również aktywnymi zwolennikami zasad WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), które są międzynarodowym standardem dla twórców stron internetowych. Na naszej stronie  przedstawiamy informacje na temat tych zasad oraz dostarczamy praktyczne wskazówki, jak dodatkowo projektować i rozwijać witryny zgodnie z wymaganiami dostępności.

Podczas spotkania w ramach Partnerstwa na rzecz dostępności, nasz przedstawiciel,  prezes Leszek Chojnicki, miał okazję podzielić się naszymi doświadczeniami i najlepszymi praktykami z dziedziny dostępności w IT. Nasza firma jest dumna z innowacyjnych rozwiązań, które tworzymy, aby zapewnić łatwy dostęp do technologii dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich umiejętności czy niepełnosprawności.

Dołączenie do Partnerstwa na rzecz dostępności jest dla naszej firmy kolejnym krokiem w tworzenie bardziej dostępnych i inkludujących rozwiązań IT. Jesteśmy przekonani, że nasze partnerstwo przyniesie liczne korzyści nie tylko dla naszej firmy, ale również dla całej społeczności, poprzez stworzenie bardziej dostępnych i inkluzyjnych warunków dla wszystkich użytkowników technologii cyfrowych. (Lista sygnatariuszy)

Zapraszamy do krótkiej relacji fotograficznej poniżej oraz do Prezentacji o naszej firmie Nautil, która została przedstawiona na spotkaniu.