nautil logo czarne

Artykuły

Koordynator dostępności – osoba dla innych

Jedną z nowszych funkcji urzędowych stał się koordynator dostępności. Osoba przewidziana na to stanowisko, głównie zajmuje się pomocą tym, którzy mają szczególne potrzeby. Każdy organ władzy publicznej, ma prawny obowiązek zatrudnić odpowiednio kompetentną osobę, aby zapewnić pomoc każdemu potrzebującemu. 

 

Jakie są zadania przynależne tej funkcji?

Głównym założeniem jest bezpośrednia pomoc osobie, która z wielorakich względów nie może samodzielnie wykonać danej czynności. Zazwyczaj chodzi o dostęp do informacji publicznej czy ważnych wydarzeń, związanych m.in. z wyborami czy pewnymi ograniczeniami, np. związanymi z aktualną pandemią. 

Każdy ubiegający się na powyższe stanowisko musi posiadać niezbędną wiedzę: 

  • Komunikacja społeczna
  • Orientacja w terenie
  • Znajomość języków ( opcjonalnie ) 

Na obrazku znajduje się laptop, który obsługuje pewna osoba.

Ważnym czynnikiem działającym na objęcie posady koordynatora, jest ( przede wszystkim ) wielozadaniowość w stosunku do osób o utrudnionym i ograniczonym kontakcie. 

Praca ta wymaga cierpliwości oraz wyspecjalizowania pod kątem pracy z osobą o pewnych trudnościach. Asertywność względem drugiej osoby jest niezbędna, a obdarowywanie kogoś uśmiechem oraz wyrazista empatia, na pewno pozytywnie wpłynie na relacje międzyludzkie. 

Ważnym elementem jest ciągłe szkolenie oraz pogłębianie wiedzy. Nieustanne polepszanie swoich umiejętności, może bardzo dobrze wpłynąć na jakość oraz rozwój danej pozycji. 

Aktualnie Kancelaria Rady Ministrów ma obowiązek zapewnić niezbędne szkolenia oraz przygotowanie do wykonywania danego zawodu. W ustawie przewidziano, że każdy urząd musi posiadać przynajmniej jednego pracownika na tym stanowisku. Utworzono także, “Niezbędnik koordynatora”, który ma na celu wspomóc poprawne wykonywanie obowiązków. Umieszczone w ustawie wymagania to między innymi:

  • Zapewnienie komunikacji dla osoby, która o to wnioskuje
  • Monitorowanie działalności podmiotu w zakresie zapewniania dostępności
  • Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji 

 

Na mocy ustawy wprowadzonej w 2020 roku, brak zapewnienia pomocy ze strony Urzędu wiąże się z karami finansowymi, a także podaniem do dymisji władz odpowiedzialnych za zatrudnienie oraz przygotowanie osób na daną pozycję.

 

Przygotowanie do pracy na stanowisku koordynatora dostępności.

Zdobycie wymienionego stanowiska wiąże się z zapoznanie z planami gminy. Trzeba w pełni znać plan rozwoju oraz mieć obeznanie w innych stanowiskach czy instytucjach działających na terenie gminy. 

Niezbędny przekaz informacji ciągnie za sobą przygotowanie w sposób medialny. Założenie kont Social  Media oraz zaobserwowanie wymaganych stron, aby uzyskać konieczne informacje. To tylko dwie obowiązkowe czynności, bez których nie można pozytywnie zaspokoić potrzeb informacji, osoby otrzymującej pomoc. 

Wszechstronność oraz możliwość wyszukiwania czy planowania wielu rzeczy, przyczyni się bardzo pozytywnie na zainteresowanie drugiej osoby, a także jego/jej samopoczucie. Jak dobrze wiemy dla osoby, która posiada wielorakie trudności, każdy mały gest dowartościowania, wpływa bardzo pozytywnie na relacje, co za tym idzie – efektywniejsze wyniki współpracy. 

Pani Koordynator przekazujeinnej osobie ważne informacje.

Reasumując, najważniejsze jest podejście do drugiej osoby. Duży optymizm oraz ogromna doza cierpliwości zapewnia pozytywne efekty. Osobowość to klucz na stanowisko koordynatora dostępności. Wiedza oraz wszechstronność tylko pomogą w osiągnieciu celu, czyli pomocy drugiej osobie. Warto się zastanowić jaki mamy cel podczas wykonywania danej czynność. Pomoc i troska o drugą osobę? Czy zaspokojenie własnych ambicji i wszechstronne wejście w świat urzędów i polityki? 

JK 

Źródła :

  • funduszeeuropejskie.gov.pl
  • prawo.pl