Logo firmy Nautil

Maciej Budzisz

Ekspert ds. dostępności cyfrowej z 5-letnim doświadczeniem, mający na koncie ponad 500 audytów stron i aplikacji mobilnych.

Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni. Poza pracą profesjonalną, jest pasjonatem sportu i psychologii, co przekłada się na jego funkcję prezesa Stowarzyszenia Aktywne Kosakowo.

Jego zrozumienie technicznych i ludzkich aspektów dostępności pochodzi z połączenia wiedzy zawodowej z zainteresowaniami osobistymi.

Maciej Budzisz

Wpisy Macieja

Widoczny fokus na stronie internetowej.

Poniższy kod styli CSS, pozwoli na ustawienie fokusu, który spełnia zasady dostępności strony internetowych. Aby kod zadziałał poprawnie należy usunąć aktualne wartości :fokus oraz button:fokus,

Stworzenie skiplinków na stronę internetową.

Poniżej znajduje się kod HTML, CSS oraz JavaScript, który umożliwi utworzenie na stronie internetowej skiplinków. Skiplinki są interaktywnymi elementami w witrynach internetowych, które umożliwiają osobom