nautil logo czarne

Artykuły

Manifest dostępności

Współczesny świat staje się coraz bardziej skomplikowany, różnorodny i dynamiczny. Z tą zmiennością pojawia się także potrzeba dostosowywania otoczenia do potrzeb wszystkich jego mieszkańców. To właśnie ten cel przyświecał nam podczas uczestnictwa w wydarzeniu Gdynia Design Days 3 lipca, podczas którego współtworzyliśmy Manifest Dostępności.

Manifest, będący owocem wspólnej pracy wielu pasjonatów i ekspertów, przedstawia 9 kluczowych postulatów, które podkreślają ważność dostępności w codziennym życiu. Oto one w skrócie:

  1. Dostępność jako fundament sprawiedliwości – każdy z nas ma prawo do pełnego, satysfakcjonującego życia niezależnie od swojego pochodzenia, wieku czy kondycji fizycznej. Dostępność to nie luksus, ale podstawowe prawo.
  2. Projektuj myśląc o dostępności od początku – dostępność powinna być wbudowana w proces projektowania, a nie być jedynie dodatkiem.
  3. Unikaj pochopnych założeń – każdy użytkownik jest inny, a zrozumienie jego potrzeb jest kluczem do sukcesu.
  4. Dostępność to norma – każda osoba zasługuje na pełny dostęp do dóbr kultury, usług i produktów.
  5. Empatia prowadzi do dostępności – zrozumienie i docenienie innych jest kluczem do tworzenia autentycznie inkluzywnych rozwiązań.
  6. Dostępność wzmacnia społeczności – otwarte i dostępne społeczności są bardziej zjednoczone, efektywne i innowacyjne.
  7. Dostępność jako strategiczny wybór – jest to nie tylko etyczny, ale i praktyczny kierunek działania, przynoszący korzyści ekonomiczne.
  8. Testowanie na różnorodności – różne grupy użytkowników pomogą nam lepiej zrozumieć i dostosować nasze produkty.
  9. Projektowanie to dopiero początek – prawdziwa dostępność polega na skutecznym wdrażaniu naszych pomysłów w praktyce.

Uczestnictwo w projekcie Manifestu Dostępności było dla nas nie tylko okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem, ale przede wszystkim sposobem na przyczynienie się do tworzenia bardziej otwartego, inkluzjwnego i sprawiedliwego świata. Wierzymy, że dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu, możemy uczynić dostępność standardem, a nie wyjątkiem, w każdej sferze naszego życia.