nautil logo czarne

Artykuły

Najnowsze zmiany w WCAG 3.0.

Wstępna wersja WCAG 3.0, „Silver” już się pojawiła. WCAG 3.0 oferuje nam nową strukturę, nową nazwę-kryptonim, ale przede wszystkim nowe wytyczne. Wytyczne te będą bardziej szczegółowe i wykraczające poza treści internetowe, dlatego zwiększa się aż o numer.

Standard WCAG 2.X nie jest przestarzały na ten moment, a pakiet WCAG 3.0 jest zestawieniem uzupełniającym, nie zastępującym.

Dlaczego akurat „Srebro”?

WCAG oznacza „Web Content Accessibility Guidelines” , ale jako iż wykroczyliśmy poza treści internetowe (czyli WC) zostaje samo AG. Jak już wszyscy wiemy, Ag jest chemicznym symbolem srebra.

Dostępność i struktura

WCAG 3.0 ma być dostępny do większej ilości urządzeń, takich jak:

 • strony internetowe
 • Aplikacje
 • Wirtualna rzeczywistość
 • Smartwatch’e
 • telewizory inteligentne
 • Systemy nawigacyjne
 • Asystenci domowi
 • I inne wschodzące technologie

Na ilustracji technologie i aplikacjeś

Umożliwi to osiągnięcie poziomów lub „częściowej” zgodności, a nie ścisłe zaliczenie lub niezaliczenie środków WCAG 2.

Nowa struktura to jedna z większych zmian 3.0. Zasady, wytyczne i kryteria sukcesu zostały przedstawione w poniższych szczeblach drzewa:

 • Wytyczne
 • Wyniki
 • Błędy krytyczne
 • Punktacja wyniku
 • Metody
  • Opis
  • Przykłady
  • Testy
  • Punktacja testu

Wytyczne są skierowane do menedżerów  i osób decyzyjnych, którzy nie potrzebują głębokiego zagłębienia się w techniczną stronę rzeczy, ale raczej ogólnego zrozumienia pojęć. Chociaż struktura została uproszczona, wytyczne WCAG 3.0 są znacznie bardziej szczegółowe. Zamiast polegać na kryteriach sukcesu, wyniki koncentrują się na tym jak funkcjonalne i proste są dla danych grup użytkowników. Dodatkowo każdy wynik będzie miał również zdefiniowany zestaw 'błędów krytycznych”.

Nowy system oceniania

Kolejną dużą zmianą jest zastąpienie obecnych poziomów zgodności (A, AA i AAA) formatem Gold, Silver i Bronze. Co ciekawe, zgodność z WCAG 2.1 AA będzie równać się tylko brązowi w WCAG 3.0.

Na ilustacji zmiany rankingów w standardzie

Rodzaje testów

WCAG 3.0 zawiera dwa rodzaje testów:

 • Testy atomowe: proste testy (zazwyczaj kodu), takie jak testujemy dzisiaj. Używasz tych testów, aby osiągnąć brązowy poziom.
 • Testy holistyczne: testy użyteczności i testy manualne ze sprzętem i oprogramowaniem używanym przez osoby niepełnosprawne (technologie wspomagające). Używasz tych testów, aby osiągnąć poziom srebrny lub złoty.
Testy atomowe

Oceniają one zawartość, często na poziomie obiektu, pod kątem dostępności.Składają się z istniejących testów, które obsługują kryteria sukcesu w WCAG 2.X, ale również testy które mogą wymagać dodatkowego kontekstu lub wiedzy specjalistycznej.

Testy atomowe mogą być zautomatyzowane lub ręczne. Zautomatyzowaną ocenę można przeprowadzić bez pomocy człowieka. Testy te pozwalają na testowanie większego zakresu, ale sama ocena automatyczna nie może określić dostępności.

Testy holistyczne

Obejmują testy technologii wspomagających, metody projektowania skoncentrowane na użytkowniku oraz testy użyteczności zarówno dla użytkowników, jak i ekspertów. Testowanie holistyczne dotyczy całego zadeklarowanego zakresu i często wykorzystuje procesy do kierowania wybranymi testami. Pomyślne wyniki testów holistycznych są wykorzystywane do uzyskania oceny srebrnej lub złotej.

Oczekuje się, że więcej informacji na temat srebra i złota zostanie wprowadzona w późniejszych wersjach roboczych. Publikacja WCAG 3.0 zapowiada się na czas do 2023 r. 

Mamy więc trochę czasu na poznanie szczegółów i rozwój tego standardu.

Źródła:
Zobacz także: