nautil logo czarne

Artykuły

Odwoływanie się do zmysłów jako zła praktyka.

Czyli nie zobacz, kliknij niebieski przycisk itp..

Odwoływanie się do zmysłów na stronie internetowej oznacza używanie opisów lub instrukcji, które wymagają percepcji sensorycznej, takiej jak widzenie, słyszenie lub dotyk, aby zrozumieć zawartość lub nawigować po stronie. Przykłady to instrukcje takie jak „kliknij przycisk po prawej stronie” lub „informacje są w zielonym polu”.

Osoba niewidoma pracuje przy komputerze

Zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1, powinieneś unikać tego typu opisów, ponieważ nie są one dostępne dla wszystkich użytkowników, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi którzy nie mogą się opierać na zmysłów, takimi jak niewidomi czy niedosłyszący.

Zamiast tego, powinieneś stosować się do poniższych zasad:

  1. Używaj jasnych i jednoznacznych opisów: Instrukcje i informacje na Twojej stronie powinny być jasne i jednoznaczne, niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z czytnika ekranu, myszy czy klawiatury do nawigacji.
  2. Nie polegaj na kolorze: Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji. Na przykład, zamiast mówić „informacje są w zielonym polu”, powiedz „informacje znajdują się w sekcji 'Ważne informacje'”.
  3. Używaj znaczników ARIA: ARIA (Accessible Rich Internet Applications) to zestaw technik, które pomagają zwiększyć dostępność dynamicznych treści i interfejsów użytkownika sterowanych za pomocą JavaScript. Na przykład, możesz użyć atrybutów ARIA do oznaczenia przycisków, linków i innych elementów interfejsu, aby były łatwiejsze do zrozumienia dla czytników ekranu więc nie będą musieli się odwoływać się do zmysłów
    
    Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej przeczytaj inne nasze artykuły.