nautil logo czarne

Artykuły

Ośrodek Rozwoju Edukacji – audyty e-materiałów dydaktycznych

Charakterystyka

  • sukcesywna ocena i zgłaszaniu uwag do określonej liczby e-materiałów dydaktycznych pod kątem spełniania wymagań standardu WCAG 2.0. na poziomie AA;
  • powtórna ocena e-materiałów dydaktycznych pod kątem uwzględniania zgłoszonych uwag przez autorów e-materiałów dydaktycznych (jeżeli dotyczyło);
  • odbiór e-materiałów dydaktycznych – zatwierdzenie e-materiałów dydaktycznych, spełniających kryteria określone w standardzie dostępności lub odrzucenie e-materiałów, które nie spełniały kryteriów określonych w standardzie dostępności;
  • współpraca z autorami e-materiałów dydaktycznych – przekazywanie uwag
    z oceny e-materiałów dydaktycznych, odpowiedzi na ewentualne zastrzeżenia co do sposobu oceny e-materiałów.

Usługa była świadczona on-line za pośrednictwem platformy epodreczniki.pl.

Łącznie Wykonawca ocenił 958 e-materiałów dydaktycznych z ww. przedmiotów.

Jeśli chcesz się dowiedzieć innych ciekawych rzeczy sprawdź inne nasze artykuły.
Ilustracja przedstawia referencje od Ośrodka Rozwoju Edukacji.