nautil logo czarne

Artykuły

Pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących

Ponadto Ilustracja przedstawia oznakowanie pętla indukcyjna - symbol przekreślonego ucha na niebieskim tle oraz literę T umieszczoną obok, która również oznacza obecność pętli indukcyjnej.

Systemy pętli słuchowych to priorytetowe technologie zapewniające dostępność i integrację osobom z ubytkiem słuchu. Instaluje się pętle słuchowe oraz technologie wspomagające słyszenie w wielu miejscach na całym świecie. Zapewniają one komunikację osobom z ubytkiem słuchu, przesyłając bezpośrednio źródła dźwięku ponadto eliminując szumy tła.

Znak pętli indukcyjnej to symbol informujący o obecności pętli indukcyjnej w danym miejscu. Znak pętli indukcyjnej z literą „T” wewnątrz oznaczający tryb „T”, który mieszając dźwięki z pętli i otoczenia. Pętla indukcyjna to jeden ze sposobów na wspomaganie słuchu dla osób z niepełnosprawnością słuchu, które korzystają z aparatów słuchowych lub implantów. To urządzenie pomaga słyszeć lepiej i więcej w trudnych warunkach – tam, gdzie panuje hałas, szum. Pętla indukcyjna pomaga osobom słabosłyszącym dobrze zrozumieć to, co słyszą poprzez redukcję zakłócenia w odbiorze dźwięków przez na przykład aparaty słuchowe i implanty.

Jak działa pętla indukcyjna?

Możliwość korzystania z pętli indukcyjnej pozwala osobom niedosłyszącym swobodnie rozmawiać przez telefon komórkowy, ułatwia wizytę w banku, urzędzie, sklepie, na dworcu, a nawet w kinie czy teatrze.

Wizyta w instytucji, w której nie ma zainstalowanej pętli, bywa bardzo stresująca. Często zdarza mi się nie zrozumieć osoby, z którą rozmawiam z powodu hałasu lub rozmów innych osób, co wymaga ode mnie kilkukrotnego proszenia o powtórzenie. Aktualnie osoby korzystające z aparatów słuchowych i implantów mają dodatkową przeszkodę w słyszeniu -związana jest ona z koniecznością noszenia maseczek.

Pętla indukcyjna to urządzenie, które obejmuje przestrzeń wokół siebie tworząc pętlę. Dzięki pętli indukcyjnej dźwięk jest przesyłany bezpośrednio do aparatu słuchowego, co sprawia słyszalność osoby słabosłyszącej. Pole magnetyczne generowane przez pętlę eliminuje wszelkie szumy i zakłócenia, co poprawia jakość dźwięków.

Wyposażona w wzmacniacz, odbiera i wzmacnia sygnał przekazywany z źródła (jak mikrofon) za pomocą zjawiska indukcji magnetycznej.

Osoby niesłyszące z aparatami słuchowymi lub implantami słuchowymi z cewką indukcyjną mogą wykorzystać pętlę indukcyjną. Z cewki indukcyjnej można korzystać na dwa sposoby. Po pierwsze może działać w trybie samodzielnym tylko cewka „T”, co oznacza, że użytkownik słyszy tylko dźwięki z pętli indukcyjnej. Ponadto kolejnym trybem pracy jest opcja mieszania dźwięków z pętli i otoczenia przy użyciu cewki „T” i mikrofonu „M” aparatu.

Po przełączeniu z mikrofonu (M) na cewkę telefoniczną (T), pętla indukcyjna przetwarza pole magnetyczne na sygnał elektryczny. Aparat słuchowy odpowiednio wzmacnia i dopasowuje sygnał z cewki do ubytku słuchu.

Pętle indukcyjne mają wiele zalet, w tym:

  • Poprawiając komunikację za pomocą pętli indukcyjnych, ostatecznie można zwiększyć zaangażowanie klientów
  • Zapewnia integrację, co pomaga ludziom poczuć się zrozumianymi i otrzymać wsparcie
  • Aparat słuchowy w pełni dopasowuje dźwięk do ubytku słuchu.
  • Poprawia wrażenia klientów
  • Przyciąga nowych klientów
  • Zachęca do lojalności i wyróżnia Cię spośród konkurencyjnych marek