nautil logo czarne

Artykuły

Porównanie aplikacji bankowych dla osób niewidomych kont

Bezpieczeństwo Finansów i Inne Czynniki Przy Zakładaniu Konta Bankowego

Chcąc założyć konto w banku każdy bierze pod uwagę inne czynniki wybierając instytucję, której powierzy swoje oszczędności. Często zastanawiamy się nad bezpieczeństwem naszych pieniędzy. Istotne znaczenie ma także lokalizacja placówek banków, chociaż już coraz więcej spraw można załatwić za pośrednictwem internetu nie wychodząc z domu. Kolejnym argumentem, którym banki chcą przekonać potencjalnych klientów do założenia kont przez nie usług są koszty związane z prowadzeniem konta, niektóre z nich mają w swojej ofercie tę usługę bezpłatną dla osób młodych uczących się lub studiujących do 25 roku życia. Inne z kolei obniżają opłatę za prowadzenie konta po spełnieniu konkretnych warunków takich jak określona ilość płatności bezgotówkowych w skali miesiąca czy systematyczne wpływy na określoną kwotę.

Dla osób, które wolą operować gotówką lub nie są przekonane do płacenia kartą ważny będzie także dostęp do sieci bezpłatnych bankomatów. Dla potencjalnych klientów mających problemy ze wzrokiem wymienione wyżej elementy są również istotne, ale zazwyczaj kluczową rolę odgrywa dostępna bankowość internetowa, to czy strona banku oraz jego aplikacja mobilna jest w pełni przystosowana do potrzeb tej grupy odbiorców.

Współpraca Banków i Grup Niepełnosprawnych: „Dobre Praktyki Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami przez Banki

Sektor bankowy nieustannie się rozwija i reaguje na specyficzne potrzeby wynikające z różnych rodzajów niepełnosprawności. Jego celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości obsługi bankowej różnym grupom społecznym. W ramach Związku Banków Polskich od 2011 roku istnieje grupa robocza ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki.

Efektem współpracy bankowców z przedstawicielami różnych grup osób z niepełnosprawnościami są m.in. wydawane przez Związek Banków Polskich ”dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki”. Dokument ten zawiera zestaw wytycznych, które mają niwelować bariery w dostępie do usług oferowanych przez sektor bankowy.

Przez kilka lat miałam duże opory przed samodzielnym korzystaniem z bankowości internetowej. To częściowo wynikało z mojego bardzo podstawowego poziomu umiejętności związanych z obsługą komputera i mojego strachu, że sobie z tym nie poradzę. Jestem niewidoma dla tego pracując na komputerze czy używając telefonu wykorzystuję tylko programy udźwiękawiające, czytniki ekranu, które przetwarzają pojawiający się na ekranie tekst na mowę syntetyczną.

Dlaczego Wybrałam Bank Millennium do Bankowości Internetowej – Perspektywa Osoby Niewidomej

Od 10 lat mam konto w Banku Spółdzielczym, ale chcąc się przekonać do samodzielnego obsługiwania bankowości internetowej sugerowałam się opiniami innych osób z dysfunkcją narządu wzroku. Interesowało mnie to, jaki bank i z jakich powodów polecają.

Zdecydowałam się na założenie drugiego konta w Banku Millennium. Często podróżuję dla tego bardzo ważna była dla mnie prosta w obsłudze aplikacja mobilna, która będzie dobrze współpracować z czytnikiem ekranu Voice Over, który jest wykorzystywany w telefonach iPhone z systemem iOS.

 • Do aplikacji banku Millennium można się szybko zalogować poprzez odcisk palca lub wpisanie 4 cyfrowego pinu.
 • Korzystanie z aplikacji jest bardzo intuicyjne, pomiędzy dostępnymi opcjami poruszamy się za pomocą gestu polegającego na poziomym przesunięciu palca od lewej do prawej strony.
 • Przycisk wylogowania można znaleźć po rozwinięciu menu, ale po wyjściu z aplikacji dochodzi i tak do automatycznego wylogowania, co wpływa na większe bezpieczeństwo.
 • Na głównym ekranie po zalogowaniu widoczny jest stan konta, dostępna jest także opcja wygenerowania kodu blik. Użytkownik aplikacji ma dostęp do czytelnej historii rachunku i wszystkich transakcji.
 • Formularz służący do zlecania przelewów jest prosty i czytelny, ale jeśli mam nowego odbiorcę i nie mam jego danych zapisanych to moim zdaniem łatwiej jest to zrobić z poziomu komputera. Z przyjemnością używam płatności blik wszędzie tam, gdzie nie trzeba dokonywać płatności przelewem tradycyjnym, ponieważ jest to szybka i wygodna opcja.
 • Dodatkowo z poziomu aplikacji można dokonać zmian dziennych limitów płatności kartą.

Aplikacja mobilna banku millennium daje szeroką gamę możliwości, więc chcąc skorzystać z internetowego konta bankowego najczęściej używam telefonu.

Strona internetowa banku Millennium, jako drugą opcję od góry ma przejście do logowania. Dzięki temu nie trzeba zapoznawać się z wszystkimi zamieszczanymi na niej informacjami. Aby się zalogować do Millenetu należy w polu tekstowym wpisać MilleKod, jest to indywidualny 8 cyfrowy kod dostępu. Korzystając z komputera z systemem Windows 7 i czytnikiem Jaws do przemieszczania się między dostępnymi opcjami i polami, które należy uzupełnić wykorzystujemy klawisz tabulator lub strzałki. Aby potwierdzić swój wybór, rozwinąć interesującą nas opcję lub przejść do pola edycyjnego, które chcemy uzupełnić wykorzystujemy klawisz enter.

Porównanie Bankowości Internetowej Banku Spółdzielczego i Banku Millennium: Dostępność i Obsługa dla Osób z Dysfunkcją Wzroku

Po wpisaniu MilleKodu klikamy opcję dalej. Następnie system prosi o wpisanie H@sła 1, które składa się z 8 znaków. Trzeba uzupełnić także dwie wskazane przez system cyfry naszego kodu PESEL. Gdy wpiszemy pierwszą cyfrę system automatycznie przenosi nas na pole drugiego brakującego znaku. Kiedy znajdujemy się na polu, którego system nie wymaga od nas, usłyszymy komunikat: '1 wygaszone’. Jednak, gdy trafimy na pole, które trzeba uzupełnić, otrzymamy informację o tym, która cyfra z kolei powinna być wpisana np. „4 krzyżyk”. Po zalogowaniu dostępne są takie opcje jak:

Porównanie Bankowości Internetowej Banku Spółdzielczego i Banku Millennium: Funkcje i Dostępność dla Osób z Dysfunkcją Wzroku
 • Moje finanse, zawiera ona zestawienie, historię transakcji, informacje o kontach, kartach, zastrzeganiu karty, kredytach i pożyczkach, ubezpieczeniach, oszczędnościach i inwestycjach…
 • Płatności, w ramach tej opcji można wykonać przelew, dodać nowego odbiorcę do swojej listy czy doładować telefon.
 • MilleUrząd, dzięki tej opcji można założyć profil zaufany oraz mieć dostęp do różnych wniosków urzędowych.
 • Po każdym użyciu karty otrzymujemy wiadomość SMS zawierającą informację o tym na jaką kwotę dokonano płatności.
 • Porównując Bank Spółdzielczy z Bankiem Millennium nie miałam okazji przetestować aplikacji mobilnej tego pierwszego. Poruszając się po stronie internetowej tak jak w przypadku Banku Millennium używamy klawisza tabulator lub strzałek. Aby potwierdzić wybór lub znaleźć się w polu edycyjnym wciskamy klawisz enter.
 • Sposób logowania jest już nieco inny. Szukamy na stronie opcji: SGB24. Następnie system poprosi o podanie identyfikatora. Wybieramy opcję: dalej i pojawi się pole do wpisania hasła, po jego uzupełnieniu wybieramy opcję: zaloguj. Ostatnim krokiem, który należy wykonać jest wpisanie kodu SMS. Podczas każdego logowania otrzymujemy jednorazowy kod SMS składający się z 6 cyfr.
 • Po zalogowaniu na głównym ekranie znajdują się takie informacje jak: numer rachunku bankowego, dostępne saldo czy szczegóły dotyczące ostatniej transakcji.
 • Bankowość internetowa Banku Spółdzielczego wydaje się przejrzysta, ale niektóre opcje nie są prawidłowo opisywane przez czytniki ekranu, takie jak komputerowy Jaws i VoiceOver na telefonie iPhone

Bankowość Internetowa dla Wszystkich: Opcje Dostosowane do Potrzeb Osób z Dysfunkcją Wzroku

 1. Komunikat: „bez etykiety 1 przycisk” to opcja po rozwinięciu, której pojawiają się „moje mini aplikacje” takie jak: rachunki, przelewy, karty, lokaty, kredyty, doładowania, zapytania i zmiany, e-wnioski, przepływy, terminarz, kantor SGB.
 2. Kolejny komunikat to: „bez etykiety 3 przycisk” jest to przycisk wylogowania z systemu bankowości internetowej. Po wybraniu tej opcji usłyszymy: „nastąpiło pomyślne wylogowanie z serwisu internetowego”.
 3. „Bez etykiety 0 przycisk” to opcja dostosowania pulpitu polegająca na dopasowaniu kolejności kafelków wyświetlanych na pulpicie.

Oba wyżej przytoczone przykłady bankowości internetowej posiadają zarówno wady jak i zalety, ale niewątpliwym ich atutem jest to, że są dostępne dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej przeczytaj inne nasze artykuły.