Audyt aplikacji mobilnych i webowych – SafeKiddoPrzeczytasz w 1 min

Charakterystyka

Zakres prac obejmował wykonanie audytu aplikacji mobilnych, opartych na systemie iOS i Android, aplikacji webowej oraz aplikacji pod system operacyjny Windows.

W ramach w/w prac zostały wykonane następujące czynności:

  • Wykonanie audytu i sporządzenie raportu zawierającego rekomendacje oraz błędy standardu WCAG 2.1 AA.
  • Doradztwo i pomoc przy poprawie błędów.
  • Wykonanie reaudytu wraz z raportem podsumowujących z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.1 i rozporządzenia.

Łączna wartość zamówienia opiewała na kwotę 21 tys. zł netto.
Firma wywiązała się ze swoich zobowiązań w sposób rzetelny i terminowy.
Uwagi przedstawione w raportach były opisane w sposób szczegółowy wraz z wskazówkami jak je usunąć.
Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością.

Ilustracja przedstawia referencje firmy Safekiddo, przekazane po ukończeniu audytu aplikacji.