nautil logo czarne

Artykuły

Rozszerzenie WAVE dla przeglądarek

WAVE: Narzędzie do Automatycznego Sprawdzania Dostępności Stron Internetowych zgodnie z WCAG 2.1

WAVE jest popularnym i bezpłatnym narzędziem do automatycznego sprawdzenia dostępności strony internetowej pod katem zgodności ze standardem WCAG 2.1.

Narzędzie sprawdza m.in.

  • czy ilustracje posiadają poprawny opis alternatywny
  • czy pola formularza posiadają poprawne etykiety
  • czy na stronie znajdują się elementy, których nie da się zatrzymać (np. marquee)
  • czy została zachowana poprawna struktura dokumentu HTML
  • czy język strony został poprawnie zadeklarowany
  • czy występują nagłówki H1-H6 i czy ich kolejność jest poprawna
  • czy kontrast zastosowany na stronie spełnia wytyczne dostępności

Jak widać lista tych elementów jest pokaźna i samo poprawienie wskazanych przez to narzędzie błędów sprawi, że strona internetowa stanie się bardziej dostępna.

Aby skorzystać z narzędzia należy wejść na stronę: https://wave.webaim.org/ a następnie w polu Web page adress wprowadzić adres strony, której dostępności chce się sprawdzić.

Ilustracja przedstawia fragment strony internetowej narzędzia WAVE. Strzałką zaznaczono pole do wprowadzeniu adresu strony

Tą czynność trzeba wykonać dla każdej strony, którą chce się sprawdzić.

Można jednak ten proces zoptymalizować poprzez zainstalowanie wtyczki WAVE dla przeglądarki:

Po zainstalowaniu rozszerzenia wystarczy wejść na stronę, którą chce się sprawdzić a następnie nacisnąć przycisk. Pojawi się pasek narzędziowy WAVE z wynikiem testu.
Ikonka narzędzia WAVE do sprawdzenia dostępności strony