nautil logo czarne

Artykuły

Skarga na brak dostępności

Skarga na brak dostępności, już od tego roku, a dokładnie od 6 września 2022 można złożyć skargę, lub wniosek o jej zapewnienie dla osób niepełnosprawnych w placówkach publicznych. W 2019 roku została podjęta ustawa o zapewnieniu dostępności dla osób niepełnosprawnych. Oznacza to, iż w miejscach publicznych powinny znajdować się między innymi:

 • pochylnie i rampy dojazdowe
 • instalacja specjalnego oznakowania
 • instalacja sprzętu lub urządzeń ułatwiających poruszanie się w szczególności
 • osobom na wózkach, niedosłyszących oraz niewidomych.
 • brak dostępności cyfrowej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oznajmił, że będzie egzekwował działania na rzecz dostępności w miejscach publicznych. Brak działań będzie skutkował nałożeniem kary pieniężnej, a fundusze zebrane w ten sposób zostaną przekazane na Fundusz Dostępności.

Według danych przekazanych przez PFRON najczęściej oskarżane o brak dostępności były:

 • szkoły podstawowe
 • sądy
 • urzędy administracji publicznej
 • dworce kolejowe
 • ośrodki opieki społecznej
 • placówki ochrony zdrowia
 • uniwersytety

Przed wysłaniem skargi do placówki publicznej, należy złożyć wniosek o ułatwienie dostępności w danym miejscu. W przypadku kiedy podmiot nie ma możliwości ułatwienia dostępności lub jest to bardzo trudne do zrobienia, podmiot musi zapewnić dostęp alternatywny taki jak na przykład: wsparcie drugiej osoby podczas wnoszenia wózka po schodach, zapewnienie tłumacza języka migowego.

 

Jak przygotować wniosek o zapewnienie dostępności?

Dokument ten powinien zawierać:

 • dane kontaktowe podmiotu objętego wnioskiem
 • dane kontaktowe wnioskodawcy
 • określenie bariery dostępu oraz interes faktyczny
 • propozycję zapewnienia dostępności
 • należy też wskazać sposób kontaktu do osoby składającej wniosek

 

Jeśli podmiot publiczny nie zapewni dostępności w terminie (14 dni od złożenia wniosku lub wyznaczenie innego terminu, jeśli zapewnienie dostępności jest trudne w realizacji) wnioskodawca może złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON który postara się o jak najszybsze zapewnienie dostępności dla osoby wnioskującej.

Jeżeli chcesz złożyć wniosek lub skargę na brak dostępności możesz zrobić to poprzez stronę www.gov.pl.

W przypadku braku dostępności istnieje możliwość rozwiązania tego problemu dzięki www.nautil.pl gdzie od samego początku do końca zostanie udzielona pomoc w sprawie zapewnienia dostępności.

Natomiast przykładowe realizacje związane z dostępnością można znaleźć tutaj www.standardwcag.pl

 

PRZED ZAPEWNIENIEM DOSTĘPNOŚCI:

BRAK DOSTĘPNOŚCI

 

PO ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI:

DOSTĘPNOŚĆ