Logotyp firmy Nautil

Sygnatariusze Partnerstwa na rzecz dostępności wspierają rozwój dostępności w Polsce

Witamy 10 Nowych Sygnatariuszy w Partnerstwie na Rzecz Dostępności w Polsce!

Inicjatywa skupiająca firmy, organizacje i instytucje zaangażowane w rozwój dostępności w Polsce, niedawno powitała 10 nowych sygnatariuszy:

Koleje Śląskie Sp. z o.o., Winda-Warszawa Sp. z o.o., Nautil Sp. z o.o., DICO S.C., MIRAcle S. J., przedsiębiorstwo SIMBA Edukacja i Terapia, Fundacja IMAGO, CG2 Sp. z o.o., agencja produkcyjna Profi-Art oraz firma Accens dołączyły do grona 252 partnerów które są zaangażowane w rozwój dostępności ,już zaangażowanych w tę inicjatywę.

Podczas spotkania sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności, które odbyło się 23 maja, uczestnicy mieli okazję zaprezentować rozwiązania, produkty i usługi, które wspierają rozwój dostępności i codzienne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. Prezentacje można znaleźć na stronie internetowej Partnerstwa w sekcji „Sprawdź najlepsze rozwiązania”.

Partnerstwo na rzecz dostępności kontynuuje swoje działania mające na celu podnoszenie świadomości i promowanie dostępnośc. Jednym z kluczowych wydarzeń było zorganizowanie kampanii promującej wpływ funduszy europejskich na rozwój dostępnościi. Spoty reklamowe prezentujące działania na rzecz dostępności były emitowane w programach TVP i Polsatu od 15 do 28 maja 2023 roku, a także na kilku stacjach radiowych, takich jak Radio RMF, RMF Classic, Polskie Radio Program 1, Polskie Radio 24, Stacje Audytorium 17, Radio Fiat, Radio Eska, VOX i SuperNova. Planowane są kolejne emisje spotów telewizyjnych i radiowych od 12 do 25 czerwca 2023 roku.

Partnerstwo na rzecz dostępnośc

Partnerstwo na rzecz dostępnośc aktywnie angażuje się w inicjatywy mające na celu podniesienie świadomości o dostępności w społeczeństwie. W dniu Światowego Dnia Świadomości Dostępności, 18 maja, zorganizowano wiele wydarzeń w całej Polsce. Inicjatywa związana z Global Accessibility Awareness Day (GAAD) została również zrealizowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a udział w niej wzięła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Wiceminister Ministerstwa Finansów i Polityki Regionalnej. Podczas tego wydarzenia przedstawiono podsumowanie dotychczasowych działań i osiągnięć Programu Dostępność Plus oraz plany na przyszłość, związane zarówno z nowymi regulacjami dotyczącymi wdrażania Dyrektywy Unijnej EAA (Europejski Akt o Dostępności) jak i kierunkami wsparcia w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Również inne wydarzenia mające na celu promowanie dostępności odbyły się w ostatnich dniach. Fundacja Szansa dla niewidomych zorganizowała konferencję w ramach obchodów REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2023, która uświetniła Światowe Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i ich Bliskich. Podczas konferencji przedstawiono rozwiązania z dziedzin nauki, technologii, architektury i nowoczesnej rehabilitacji oraz dostępu do kultury. Równolegle odbyła się również Międzynarodowa Konferencja International Mobility Conference IMC18, na której eksperci specjalizujący się w rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku omawiali tematy związane z przestrzenną orientacją, samodzielnością, mobilnością i dostępnością otoczenia.

W najbliższym czasie odbędą się również inne ważne wydarzenia, takie jak szkolenia z zakresu zarządzania i koordynowania dostępności cyfrowej w projektach dla pracowników administracji publicznej, organizowane przez Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych. W Zabrzu odbędzie się konferencja pt. „Wdrażanie i monitorowanie dostępności w instytucjach publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”, współorganizowana przez ZUS i MFiPR. Kolejna edycja Targów Dostępności pod hasłem „Aktywność zawodowa bez barier” odbędzie się w Opolu, organizowana przez PFRON, Fundację Flexi Mind i Politechnikę Opolską.

Wszystkie aktualności dotyczące działań na rzecz dostępności można znaleźć na stronie internetowej Programu Dostępność Plus w sekcji Aktualności. Zachęcamy do śledzenia tych informacji oraz do udziału w inicjatywach mających na celu budowanie bardziej dostępnego społeczeństwa.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej przeczytaj inne nasze artykuły.