30 czerwca 2022 - Pierwsze kary za brak deklaracji dostępności www