30 czerwca 2023 - Pierwsze kary za brak dostępności BIP i www oraz deklaracji dostępności aplikacji mobilnych