23 grudnia 2021 - Pierwsze sprawozdanie do Komisji Europejskiej