nautil logo czarne

Artykuły

„Uczelnie coraz bardziej dostępne”

Grafika dekoracyjna, związana z dostępnością oraz uczelniami.

Uczelnie Coraz Bardziej Dostępne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs „Uczelnie coraz bardziej dostępne”, który stanowi kontynuację działań z programu 3.1 FERS. Celem jest dalsze zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie:

Maksymalnie 97% wartości projektu, z wymaganym wkładem własnym minimum 3%.

Harmonogram:

Ogłoszenie: 3 kwietnia 2024 r.

Nabór wniosków: od 8 kwietnia 2024 r. do 28 czerwca 2024 r.

Więcej szczegółów: NCBR.

 

Podsumowanie

Programy 3.1 FERS i AOS oraz inicjatywa „Uczelnie coraz bardziej dostępne” oferują znaczące wsparcie finansowe na poprawę dostępności i jakości edukacji wyższej oraz usług ochrony zdrowia w Polsce. Dzięki tym programom, uczelnie i placówki medyczne mogą realizować projekty, które eliminują bariery i promują inkluzywność, co jest kluczowe dla rozwoju nowoczesnego społeczeństwa.