nautil logo czarne

Artykuły

Wizyta w szkole podstawowej w Kosakowie

Na zdjęciu widać klasę szkolną podczas zajęć. Uczniowie w wieku szkolnym podstawowym siedzą na drewnianych krzesłach skierowanych w stronę białej tablicy, na której nie ma żadnych zapisków. Są rozmieszczeni w uformowanych rzędach, skupieni na osobie stojącej przed klasą. Po prawej stronie klasy znajduje się kącik z kolorowymi pracami plastycznymi uczniów i tablica z zapisem lekcji. Po lewej stronie widać okna z zasłonami oraz zegar na ścianie. Klasa jest dobrze oświetlona, a atmosfera wydaje się być spokojna i zorganizowana.

11 grudnia odbyło się kolejne inspirujące spotkanie w ramach projektu „Niepełnosprawni wśród nas”. Celem tego projektu jest przybliżenie świata osób niewidomych uczniom Szkoły Podstawowej w Kosakowie. W tym dniu, uczniowie klasy drugiej mieli okazję zgłębić wiedzę na temat wyzwań, z jakimi na co dzień borykają się osoby z niepełnosprawnością wzrokową.

W pierwszej części spotkania drugoklasiści zapoznali się z zasadami savoir-vivre dotyczącymi udzielania pomocy osobom niewidomym. Dyskutowaliśmy o ważności empatii, szacunku i zrozumienia dla osób z ograniczeniami wzrokowymi. Następnie uczniowie mieli szansę wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, wcielając się w rolę przewodnika dla osoby mającej problem ze wzrokiem. Odważnie podejmowali kolejne wyzwania takie jak nauka posługiwania się białą laską czy pokonanie toru przeszkód z zasłoniętymi oczami.

W dalszej części zajęć uczniowie aktywnie uczestniczyli w różnorodnych aktywnościach. Poznawali świat, wykorzystując zmysł słuchu, węchu oraz dotyku, co pozwoliło im lepiej zrozumieć doświadczenia osób niewidomych. Zapoznali się także z podstawami alfabetu Braille’a, co wywołało duże zainteresowanie. Tradycyjnie dużym powodzeniem wśród dzieci cieszyło się pisanie na maszynie brajlowskiej, które pozwoliło im poczuć, jak wygląda codzienne życie bez możliwości korzystania ze wzroku.

Poruszyliśmy również temat szeroko rozumianej dostępności i integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Przedstawiliśmy uczestnikom zajęć wykorzystanie nowoczesnych technologii w codziennym życiu osób niewidomych, demonstrując działanie aplikacji mobilnej służącej do rozpoznawania banknotów. Drugoklasiści z dużym zainteresowaniem oglądali także drobne gadżety ułatwiające życie, takie jak: czujnik poziomu cieczy, zegarek brajlowski czy mówiąca waga kuchenna.

Spotkanie zakończyło się nadzieją, że udało nam się zainteresować uczniów i przyczynić się do wzrostu ich empatii oraz otwartości na potrzeby innych ludzi. Mamy nadzieję, że dzięki temu doświadczeniu uczniowie będą bardziej świadomi i wrażliwi na problemy osób z niepełnosprawnościami.