nautil logo czarne

Artykuły

Wypisanie w konsoli zawartości wszystkich atrybutów ALT na stronie.

Poniżej znajduje się kod z użyciem ALT, który należy wpisać do konsoli w narzędziach deweloperskich przeglądarki.

W odpowiedzi w konsoli zostaną wypisane wszystkie wartości atrybutu ALT na stronie internetowej.

				
					// Pobierz wszystkie elementy obrazów na stronie
const images = document.querySelectorAll('img');

// Iteruj przez każdy element obrazu i wypisz zawartość atrybutu "alt"
images.forEach(image => {
  const alt = image.getAttribute('alt');
  console.log(alt);
});

				
			

Instrukcja wideo