nautil logo czarne

Artykuły

Wyróżnienie za pomocą CSS odnośników z atrybutem target=”blank”

				
					a[target="_blank"] {
    color: red; /* zmień na preferowany kolor */
    text-decoration: underline; /* dowolny styl podkreślenia */
}