Kryteria dostępności standardu WCAG 2.1 AA

Poziom Wersja Kryterium sukcesu Opis Kategoria
A 2.0 1.1.1 Treść nietekstowa Sprawdzenie czy elementy <img> mają poprawny opis alternatywny. Zawartość
A 2.0 1.1.1 Treść nietekstowa Skomplikowane opisy opisowe elementów <img> są dostarczane obok obrazu lub na oddzielnej stronie. Zawartość
A 2.0 1.1.1 Treść nietekstowa Elementy kontrolne mają nazwę dostępną opisującą ich cel. KontrolkiFormularze
A 2.0 1.1.1 Treść nietekstowa Dostarcza się dwie różne modalności CAPTCHA lub dostęp do człowieka w celu pominięcia CAPTCHA lub nie wymaga się CAPTCHA dla użytkowników upoważnionych. Zawartość
A 2.0 1.1.1 Treść nietekstowa Tekstowa alternatywa jest dostarczana dla wykresów i grafik. Zawartość
A 2.0 1.1.1 Treść nietekstowa Nieprawidłowy test lub ćwiczenie przedstawione przez obraz ma identyfikację tekstową opisującą zawartość nietekstową. Zawartość
A 2.0 1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo Film bez dialogu ma łatwo dostępny tekst lub opis audio tego, co dzieje się wizualnie. Sprawdzenie czy film posiada tekstową transkrypcję. Audio i video
A 2.0 1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo Nagrania audio posiadaja tekstową transkrypcję. Audio i video
A 2.0 1.2.2 Napisy rozszerzone Wideo jest dostarczane z synchronizowanymi napisami dialogu oraz informacji niesłownych, w tym znaczących efektów dźwiękowych. Audio i video
A 2.0 1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów Film zawierający kluczowe informacje przekazywane wizualnie jest dostarczany z łatwo dostępną pełną alternatywą tekstową opisującą ważne szczegóły wizualne lub jest dostarczana ścieżka opisu audio. Audio i video
AA 2.0 1.2.4 Napisy (na żywo) Treść na żywo ma synchronizowane napisy oparte na tekście. Audio i video
AA 2.0 1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie) Wideo zawierające kluczowe informacje przekazywane wizualnie ma synchronizowany opis audio. Audio i video
A 2.0 1.3.1 Informacja i relacje Elementy są używane zgodnie ze swoją semantyką, a nie wyglądem. Zawartość
A 2.0 1.3.1 Informacja i relacje Tabele danych mają komórki nagłówka utworzone przy użyciu elementu <th>. Zawartość
A 2.0 1.3.1 Informacja i relacje Tabele danych mają krótki opis zawartości.
Zawartość
A 2.0 1.3.1 Informacja i relacje Etykiety są programowo powiązane z elementami kontrolnymi za pomocą <label>, aria-labelledby, aria-label. Formularze
A 2.0 1.3.1 Informacja i relacje Dodatkowe informacje wejściowe są oznaczone programowo. Formularze
A 2.0 1.3.1 Informacja i relacje Dwa lub więcej przycisków radio lub kontrolki typu checkbox są grupowane przy użyciu <fieldset> i <fieldset> ma skrótowy element <legend>. Zawartość
A 2.0 1.3.1 Informacja i relacje Nagłówki są oznaczone przy użyciu elementów nagłówków. Zawartość
A 2.0 1.3.1 Informacja i relacje Listy są oznaczone programowo przy użyciu elementów <ul>, <ol>, <dl>. Zawartość
A 2.0 1.3.1 Informacja i relacje Sprawdzenie czy na stronie sią Landmarki i są prawidłowe stosowane.
Struktura
A 2.0 1.3.2 Zrozumiała kolejność Kolejność czytania i nawigacji jest logiczna i intuicyjna. Struktura
A 2.0 1.3.3 Właściwości zmysłowe Sprawdzenie czy instrukcje na stronie nie zależą od zmysłów (kształtu, dźwięku).
Zawartość
AA 2.1 1.3.4 Orientacja Sprawdzenie czy strona wyświetla się w układzie pionowym i poziomym, chyba że jest to konieczne dla funkcjonalności.
Struktura
AA 2.1 1.3.5 Określenie pożądanej wartości Sprawdzenie czy pola formularza takie jak Imię, Nazwisko, E-mail posiadają atrybut autocomplete. Formularze
A 2.0 1.4.1 Użycie koloru Sprawdzenie czy odnośniki w sekcji głównej są odpowiednio wyróżnione. Powinny być za pomocą dwóch sposobów np. kolorem i podkreśleniem.
Kolor
A 2.0 1.4.1 Użycie koloru Kontrast koloru linku jest co najmniej 3:1 i posiada dodatkowy efekt nie-koloru podczas najechania lub gdy jest w fokusie. Kolor
A 2.0 1.4.2 Audio Control Istnieje mechanizm do zatrzymania, wstrzymania, wyciszenia lub regulacji dźwięku, który trwa dłużej niż 3 sekundy Audio i video
AA 2.0 1.4.3 Kontrast (minimalny) Sprawdzeczenie, czy tekst mniejszy niż 24 piksele i niepogrubiony ma minimum współczynnik kontrastu 4,5:1 z kolorem tła CzcionkaStrukturaKolor
AA 2.0 1.4.3 Kontrast (minimalny) Sprawdzenie, czy tekst mniejszy niż 18,6 pikseli i pogrubiony ma minimum współczynnik kontrastu 4,5:1 z kolorem tła. CzcionkaStrukturaKolor
AA 2.0 1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu Wszystkie treści są dostępne przy powiększeniu widoku przeglądarki do 200%.
CzcionkaStruktura
AA 2.0 1.4.5 Obrazy zawierające tekst Sprawdzenie czy na stronie znajdują się ilustracje przedstawiające tekst (nie posiadające opisu alternatywnego). Zawartość
AA 2.1 1.4.10 Dopasowanie do ekranu Brak pasków przewijania poziomego wyświetlanych na urządzeniach mobilnych o niskiej rozdzielczości.
Struktura
AA 2.1 1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych Sprawdzenie czy elementy nietekstowe takie jak np. ikonki, obramowania formularzy mają odpowiedni kontrast. KolorFormularze i UI
AA 2.1 1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych Wizualny stan aktywnego elementu sterującego musi mieć minimum 3:1 kontrastu z kolorem obok. Kolor
AA 2.1 1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych Części grafiki wymagane do zrozumienia treści mają minimum 3:1 kontrastu z kolorem obok. Kolor
AA 2.1 1.4.12 Odstępy w tekście Brak utraty treści i funkcjonalności, w przypadku gdy zostanie zastosowany atrybut text-spacing.
Struktura
AA 2.1 1.4.13 Treść spod kursora lub fokusa Dodatkowa zawartość wywołana po najechaniu myszką lub ustawieniu kursora na element może zostać zamknięta bez przesuwania myszki lub kursora i, jeśli dodatkowa zawartość jest wywołana po najechaniu myszką, wskaźnik myszy może być przesunięty na dodatkową zawartość bez jej zniknięcia i, dodatkowa zawartość pozostaje widoczna, dopóki nie zostanie usunięte najechanie lub kursor lub użytkownik ją zamknie. Dynamiczne treściKlawiatura
A 2.0 2.1.1 Klawiatura Każda funkcjonalność musi być dostępna z klawiatury i, skróty i klawisze dostępu nie kolidują ze skrótami przeglądarki lub technologii wspomagającej. KontrolkiFormularzeKlawiatura
A 2.0 2.1.2 Brak pułapki na klawiaturę Kursor nie jest uwięziony na elemencie strony i, możliwe jest nawigowanie do i od wszystkich interaktywnych elementów za pomocą tylko klawiatury. Klawiatura
A 2.1 2.1.4 Skróty klawiaturowe Skróty klawiszy znaków można wyłączyć lub, skróty klawiszy znaków można ponownie mapować lub, skróty klawiszy znaków są aktywne tylko wtedy, gdy odpowiedni element interfejsu użytkownika jest aktywny. Klawiatura
A 2.0 2.2.1 Możliwość dostosowania czasu Limity czasowe strony mają opcję wyłączenia, dostosowania lub przedłużenia limitu czasowego. Dynamiczne treści
A 2.0 2.2.2 Wstrzymywanie, ukrywanie, zatrzymywanie Treść, która porusza się, miga lub przewija automatycznie musi być możliwa do zatrzymania, zatrzymania lub ukrycia. Dynamiczne treści
A 2.0 2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu Zawartość strony nie powinna migać więcej niż 3 razy na sekundę. Dynamiczne treści
A 2.0 2.4.1 Możliwość pominięcia bloków Są dostępne linki umożliwiające pominięcie elementów (skiplinki), które powtarzają się na wielu stronach
lub, dostarczona jest właściwa struktura nagłówków
lub, są dostępne znaczniki aria/HTML5
Struktura
A 2.0 2.4.1 Możliwość pominięcia bloków Ramki iframe mają opisywanie, informatywne lub unikalne tytuły. Struktura
A 2.0 2.4.2 Tytuły stron Strona posiada prawidłowy tytuł, adekwatny do zawartości.
Struktura
A 2.0 2.4.3 Kolejność fokusa Kolejność nawigacji pomiędzy linkami, elementami formularza i interaktywnymi komponentami jest logiczna. Struktura
A 2.0 2.4.4 Cel linku Każdy link jest zrozumiały tylko z wyświetlanego tekstu
lub, każdy link jest zrozumiały z bezpośredniego otoczenia zawartości.
Sprawdzenie czy odnośniki otwierajace się w nowej karcie przeglądarki posiadają etykietę informującą o tym fakcie. Sprawdzenie czy łącza do plików posiadaja informację o typi plików i rozmiarze np. PDF 2MB
ZawartośćOdnośniki
AA 2.0 2.4.5 Wiele dróg Sprawdzenie czy na stronie znajduje się mapa strony lub/i wyszukiwarka.
Zawartość
AA 2.0 2.4.6 Nagłówki i etykiety Etykiety dla formularzy i kontrolek interaktywnych są poprawne. KontrolkiFormularze
AA 2.0 2.4.6 Nagłówki i etykiety Sprawdzenie czy na stronie są puste nagłówki oraz puste etykiety na stronie. Struktura
AA 2.0 2.4.7 Widoczny fokus Sprawdzenie czy fokus na stronie jest widoczny i spełnia zasady minimalnego kontrastu.
KontrolkiFormularze
A 2.1 2.5.1 Gesty wskazujące Funkcjonalność oparta na ścieżce z wieloma punktami może być uruchamiana za pomocą pojedynczych działań. Kontrolki
A 2.1 2.5.2 Anulowanie wskazania Funkcjonalność uruchamiana pojedynczym kliknięciem myszy nie używa zdarzenia w dół
lub, funkcjonalność może zostać cofnięta
lub, zdarzenie w górę cofa działanie zdarzenia w dół
lub, zdarzenie w dół jest niezbędne dla funkcji (np. klawiatura na ekranie).
Kontrolki
A 2.1 2.5.3 Etykieta w nazwie Elementy interfejsu użytkownika, które zawierają widoczną etykietę, mają odpowiadające im pełne (lub częściowe) dostępne nazwy. KontrolkiFormularze
A 2.1 2.5.4 Aktywowanie ruchem Funkcjonalność wyzwalana przez ruch lub gest użytkownika może być wyłączona
i, funkcjonalność może być obsługiwana bez ruchu urządzenia lub gestów użytkownika
Struktura
A 2.0 3.1.1 Język strony Każda strona posiada atrybut <lang>
Struktura
AA 2.0 3.1.2 Język części Zawartość w języku innym niż domyślny dla strony jest identyfikowana za pomocą atrybutu języka <lang>
Struktura
A 2.0 3.2.1 Po oznaczeniu fokusem Gdy element otrzymuje fokus, nie powoduje żadnej zmiany po stronie.
Formularze
A 2.0 3.2.2 Podczas wprowadzania danych Wprowadzone dane przez użytkownika nie powoduje istotnej zmiany na stronie. Formularze
AA 2.0 3.2.3 Konsekwentna nawigacja Powtarzające się wzorce nawigacji stosowane są w tym samym względnym porządku na wszystkich stronach. Struktura
AA 2.0 3.2.4 Konsekwetna identyfikacja Elementy o tej samej funkcjonalności stosowane są jednolicie na wielu stronach. Struktura
A 2.0 3.3.1 Identyfikacja błędu. Intuicyjne powiadomienia tekstowe są udostępniane dla wskaźników walidacji formularzy i błędów. Formularze
A 2.0 3.3.2 Etykiety lub instrukcje Etykieta tekstowa (niekoniecznie element etykiety) jest dostarczana dla pól formularza. Formularze
A 2.0 3.3.2 Sugestie korekty błędów Dla pól formularza dostarczone są wystarczające instrukcje. Formularze
A 2.0 3.3.2 Sugestie korekty błędów Dla wymaganych pól formularza dostarczona jest etykieta tekstowa (niekoniecznie element etykiety), instrukcje lub komunikat błędu. Formularze
AA 2.0 3.3.3 Sugestie korekty błędów Wszystkie błędy wykryte po stronie klienta dostarczają sugestie dotyczące naprawy błędów. Formularze
AA 2.0 3.3.3 Sugestie korekty błędów Wszystkie błędy wykryte po stronie klienta są dostarczane w dostępny sposób. Formularze
AA 2.0 3.3.4 Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy) Istnieje mechanizm do cofania błędów prawnych, finansowych lub transakcji danych, lub istnieje mechanizm do przeglądania i poprawiania błędów prawnych, finansowych lub transakcji danych. Zawartość
A 2.0 4.1.1 Parsowanie W trakcie parsowania przez W3C validator i stosowania zakładki parsowania nie zidentyfikowano żadnych błędów Struktura
A 2.0 4.1.2 Nazwa, rola, wartość Elementy interfejsu użytkownika są używane zgodnie z ich specyfikacją lub niestandardowe kontrolki są zgodne z https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/ KontrolkiFormularze
A 2.0 4.1.2 Nazwa, rola, wartość Dla wszystkich składników interfejsu użytkownika istnieje programowa nazwa, rola i wartość. KontrolkiFormularze
AA 2.1 4.1.3 Komunikaty o stanie Wszystkie komunikaty o powodzeniu lub rezultacie działania aktualizowane po stronie klienta używają roli=status KontrolkiDynamiczne treści
AA 2.1 4.1.3 Komunikaty o stanie Wszystkie komunikaty o błędach lub ostrzeżeniach aktualizowane po stronie klienta używają roli=alert KontrolkiDynamiczne treści
AA 2.1 4.1.3 Komunikaty o stanie Wszystkie komunikaty dziennika lub postępu aktualizowane po stronie klienta używają roli=log KontrolkiDynamiczne treści