nautil logo czarne

Artykuły

Audyt dostępności cyfrowej aplikacji mobilnych

Audyt dostępności cyfrowej aplikacji mobilnych

Audyt dostępności cyfrowej aplikacji mobilnych jest to ważny element każdej aplikacji. Wszystkie nowe aplikacje zoptymalizowano pod kątem systemu operacyjnego na którym będzie działać. Audyty są przeprowadzane pod kątem sprawdzenia czy aplikacja jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami jak i seniorów. Aplikacje oparte na różnych systemach operacyjnych takich jak iOS czy Android itp. 

Zdięcie telefonu w ręce

Do kogo skierowano dostępność cyfrowych aplikacji mobilnych?

Aplikacje badane są pod kątem zawartości tych aplikacji jak i ich kompatybilności oraz dostępności dla technologii asystujących. Osobom np. niewidomym lub słabowidzącym gdzie program zewnętrzny czyta zawartość aplikacji. Robi to w taki sposób aby osoba mogła dowiedzieć się co się znajduje na ekranie. Dotyczy to też innych zaburzeń takich jak dysfunkcja słuch czyli osoby niesłyszące i niedosłyszące. Osoby takie zamiast dźwięku i mowy otrzymują na ekranie np. tekst . Osoby z niepełnosprawnościami manualnym które nie mogą w pełni korzystać z telefonu czy tabletu korzystają z innych sposobów sterowania urządzeniem niż dotyk np. za pomocą wzroku lub dżojstiku. W tych wszystkich przypadkach aplikacja musi być gotowa aby była w stanie obsłużyć każdy z tych przypadków.

Standardy z jakimi są zgodne audyty dostępności cyfrowej aplikacji mobilnych

 Aplikacje sprawdzane są pod kątem użyteczności i funkcjonalności oraz zgodności z standardami takimi jak standard dostępności cyfrowej WCAG oraz wymogami ustawy z dn. 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych