Certyfikaty

Ilustracja przedstawiająca zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu audytowania stron
Ilustracja przedstawiająca zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu urządzeń asystujących
Ilustracja przedstawiająca zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu audytowania stron pod kątem WCAG 2.0