Logotyp firmy Nautil

Certyfikaty i zaświadczenia

Certyfikat

Certyfikat W3Cx ma to potwierdzić Macieja Budzisza Pomyślnie ukończył i uzyskał ocenę pozytywną w WAI0.1x: Wprowadzenie do dostępności sieci, kurs oferowany przez W3Cx, internetową inicjatywę edukacyjną konsorcjum World Wide Web.

Zaświadczenie

Ilustracja przedstawiająca zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu audytowania stron

Zaświadczenie

Ilustracja przedstawiająca zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu urządzeń asystujących

Certyfikat

Ilustracja przedstawiająca zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu audytowania stron pod kątem WCAG 2.0