nautil logo czarne

Certyfikaty i zaświadczenia

Certyfikaty

Certyfikat W3Cx ma to potwierdzić Macieja Budzisza Pomyślnie ukończył i uzyskał ocenę pozytywną w WAI0.1x: Wprowadzenie do dostępności sieci, kurs oferowany przez W3Cx, internetową inicjatywę edukacyjną konsorcjum World Wide Web.
Ilustracja przedstawiająca zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu audytowania stron pod kątem WCAG 2.0

Zaświadczenia

Ilustracja przedstawiająca zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu audytowania stron
Ilustracja przedstawiająca zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu urządzeń asystujących
Zaświadczenie wydane przez instytucje "TUS" i "ADN Institut", wraz z logotypami obu instytucji oraz symbolem "1923–2023". Nagłówek: "ZAŚWIADCZENIE" Numer zaświadczenia: "nr AD/2023/1613, z dnia 03 października 2023 r." Adresat: "Pani DOROTA SIPURZYŃSKA" Treść: Pani Dorota Sipurzyńska ukończyła szkolenie w zakresie dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego w wymiarze 20 godzin dydaktycznych, w tym: 8 godzin szkolenia zdalnego w czasie rzeczywistym w terminie od 21.08.2023 do 22.08.2023, oraz 12 godzin szkolenia hybrydowego w terminie od 02.10.2023 do 03.10.2023. Zaświadczenie zostało wydane w ramach projektu "Akademia Dostępności" o numerze umowy: "POWR.02.19.00-00-KD02/21", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Pod zaświadczeniem znajdują się podpisy: PIOTR TODYS, Prezes Zarządu Fundacji "TUS" ADAM NIEDZIOŁKA, Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. DR INŻ. ARCH. TOMASZ MAJDA, Prezes Zarządu Towarzystwo Urbanistów Polskich Na dole zaświadczenia znajdują się logotypy "Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój", "Rzeczpospolita Polska" oraz "Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny".