Profesjonalne audyty zgodności ze standardem WCAG 2.1

Tworzymy, szkolimy, doradzamy.

ilustracja przedstawia laptop na którego ekranie znajduje się symbol osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku

Jesteś zainteresowany audytem lub szkoleniem?

Nasz zespół

Ilustracja przedstawia specjalistę ds. dostępności i właściciela firmy - Leszka Chojnickiego

Leszek Chojnicki

CEO, Specjalista ds. dostępności cyfrowej
Ilustracja przedstawia specjalistę ds. dostępności - Macieja Budzisza

Maciej Budzisz

Specjalista ds. dostępności cyfrowej
Ilustracja przedstawia specjalistę ds. dostępności - Jędrzeja Parzuchowskiego

Jędrzej Parzuchowski

Specjalista ds. dostępności cyfrowej
Ilustracja przedstawia testera z niepełnosprawnością wzrokową - Karolinę Rzepa

Karolina Rzepa

Tester z niepełnosprawnością wzrokową
Ilustracja przedstawia testera z niepełnosprawnością wzrokową - Magdę Chełmickat

Magda Chełmicka

Tester z niepełnosprawnością wzrokową
Ilustracja przedstawia testera z niepełnosprawnością słuchową - Ewę Strzelecką

Ewa strzelecka

Tester z niepełnosprawnością słuchową

Oferta

Audyt

Oferujemy wykonanie audytu strony www pod katem zgodności ze standardem WCAG 2.1

Szkolenia

Nauczymy, w jaki sposób poprawnie dodawać treści na stronę internetową aby były zgodne ze standardem WCAG 2.1.

Raport

Po wykonaniu prac przeprowadzamy szczegółowy raport

Certyfikat zgodności

Po wykonaniu usługi wydajemy nasz specjalny certyfikat zgodności ze standardem WCAG 2.1.

Generator deklaracji dostępności

Potrzebujesz deklarację dostępności swojej strony internetowej?

Skorzystaj z naszego autorskiego narzędzia – Generator Deklaracji Dostępności

Trzy kroki do dostępności.

Referencje

VIW Studio

Potwierdzam, że firma Nautil Leszek Chojnicki z siedzibą w Kosakowie przy ul. Chrzanowskiego 2 wykonała audyt materiałów post-diagnostycznych dotyczący zasad stosowania standardów WCAG 2.1 na poziomie AA w celu zapewnienia dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Firma wywiązała się z powierzonego zadania terminowo i rzetelnie przedstawiając raport wykonanego audytu. Usługa została wykonana szczegółowo, ze wskazaniem błędów umożliwiających poprawienie materiału. Bezpośredni kontakt i zaangażowanie właściciela firmy pozwolił na omówienie uwag i konsultacje również w formie telefonicznej.

Polecamy firmę Nautil jako godnego partnera biznesowego.

Ilustracja przedstawia referencje od firmy VIW Studio.

Instytut Badań Edukacyjnych

Niniejszym potwierdzam, że firma Nautil z siedzibą w Kosakowie ul. Chrzanowskiego 2 zrealizowała audyt materiałów postdiagnostycznych w ramach projektu „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”. Projekt realizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. Projekt nadzorowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki i finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”.

Celem projektu jest opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie zestawu narzędzi diagnostycznych dla obszaru poznawczego, przeznaczonych dla osób w wieku 3-25 lat, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) i z niepełnosprawnościami. Narzędzia te docelowo mają wspierać specjalistów z poradnipsychologiczno-pedagogicznych w  udzielaniu pomocy uczniom na każdym etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem ucznia młodszego oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zakres    prac    obejmował audyt pod względem zgodności materiałów postdiagnostycznych (29 stron A4) z zasadami WCAG 2.1 na poziomie AA, w szczególności:

 • diagnozę stanu obecnego, wykonanie audytu, opracowanie raportu dla dokumentów,
 • opracowanie 4 raportów z pełną informacją o błędach wraz z krótkim komentarzem jak je poprawić,
 • przygotowanie wersji poprawionej,
 • przygotowanie propozycji wersji poprawionej wraz z zwalidowaną wersją w formacie pdf.

Firma    wywiązała się ze swoich zobowiązań w  sposób rzetelny i terminowy.

Uwagi przedstawione w raportach były opisane w sposób szczegółowy wraz ze wskazówkami, umożliwiającymi poprawienie dokumentów.

Po zakończonym audycie zapewniono możliwość bezpośrednich konsultacji i omówienia u wag.

Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością.

Ilustracja przedstawia referencje od Instytutu Badań Naukowych.

SafeKiddo

Niniejszym potwierdzam, ze Nautil z siedzibą w Kosakowie ul. Chrzanowskiego 2, zrealizowała dla firmy SafeKiddo usługi audytu aplikacji mobilnych, Windows oraz serwisu Web w zakresie weryfikacji zgodności aplikacji i platform z WCAG w standardzie 2.1 (poziom AA) oraz doradztwa we wdrożeniu wymagań określonych w Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zakres prac obejmował wykonanie audytu aplikacji mobilnych, opartych na systemie iOS i Android, aplikacji webowej oraz aplikacji pod system operacyjny Windows.

W ramach w/w prac zostały wykonane następujące czynności:

 • Wykonanie audytu i sporządzenie raportu zawierającego rekomendacje oraz błędy standardu WCAG 2.1 AA.
 • Doradztwo i pomoc przy poprawie błędów.
 • Wykonanie reaudytu wraz z raportem podsumowujących z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.1 i rozporządzenia.

Łączna wartość zamówienia opiewała na kwotę 21 tys. zł netto.
Firma wywiązała się ze swoich zobowiązań w sposób rzetelny i terminowy.
Uwagi przedstawione w raportach były opisane w sposób szczegółowy wraz z wskazówkami jak je usunąć.
Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością.

Ilustracja przedstawia referencje firmy Safekiddo, przekazane po ukończeniu audytu aplikacji.

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 28 informuje, iż zgodnie  z umowami nr 131/ZUZP/2020, 132/ZUZP/2020 z dnia 07.02.2020 r. firma NAUTIL LESZEK CHOJNICKI z siedzibą w Kosakowie (81-198), ul. Chrzanowskiego 2 NIP: 587-157-14-64,             w związku z realizacją projektu „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna ocena e-materiałów dydaktycznych pod kątem spełnienia wymagań standardu WCAG 2.0. na poziomie AA”, nr postępowania: WA-ZUZP.2611.136.2019 świadczyła usługi dotyczące sukcesywnej oceny i zgłaszania uwag do e-materiałów dydaktycznych z przedmiotów: biologia i filozofia pod kątem spełniania wymagań standardu WCAG 2.0. na poziomie AA .

Przedmiotem powyższych Umów było:

 • sukcesywna ocena i zgłaszaniu uwag do określonej liczby e-materiałów dydaktycznych pod kątem spełniania wymagań standardu WCAG 2.0. na poziomie AA;
 • powtórna ocena e-materiałów dydaktycznych pod kątem uwzględniania zgłoszonych uwag przez  autorów e-materiałów dydaktycznych (jeżeli dotyczyło);
 • odbiór e-materiałów dydaktycznych – zatwierdzenie e-materiałów dydaktycznych, spełniających kryteria określone w standardzie dostępności lub odrzucenie e-materiałów, które nie spełniały kryteriów określonych w standardzie dostępności;
 • współpraca z autorami e-materiałów dydaktycznych – przekazywanie uwag
  z  oceny e-materiałów dydaktycznych, odpowiedzi na ewentualne zastrzeżenia co do sposobu oceny e-materiałów.

Usługa była świadczona on-line za pośrednictwem platformy epodreczniki.pl.

Łącznie Wykonawca ocenił 958 e-materiałów dydaktycznych z ww. przedmiotów.

Ilustracja przedstawia referencje od Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Wójt Gminy Kosakowo

Mniejsze listem pragniemy udzielić referencji firmie Nautil – Leszek Chojnicki, która wykonała w stronę internetową www.skansenwmechelinkach.pl dla projektu Skansen w Mechelinkach.

Strona została przygotowana z odpowiednią starannością, wartościową kwestią jest iż wszystkie nasze wskazówki zostały optymalnie zaprogramowane.

Strona skansenu została dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami (wymogi WCAG 2.0 AA).

Dotychczasowa współpraca pozwala nam postrzegać firmę jako partnera który traktuje w sposób treściwy swoje zobowiązania wobec klienta.

Ilustracja przedstawia referencje Wójta Gminy Kosakowo, przekazane po ukończeniu usługi stworzenia strony internetowej.

Ania Wajroch
Ania Wajroch
2021-03-26
Polecam serdecznie, fachowe doradztwo i szybkość działania!
Małgorzata Radkiewicz
Małgorzata Radkiewicz
2021-03-04
Szybka i profesjonalna pomoc 🙂
Zuzanna Klajman
Zuzanna Klajman
2019-11-15
Jestem zadowolona z wyboru firmy Nautil do stworzenia strony www dla mojej firmy. Realizacja przebiegła sprawnie, doradzono mi co warto zastosować oraz wdrożone zostały moje wytyczne. Jakość i cena usług są godne polecenia!
Joanna Skiba
Joanna Skiba
2019-11-08
Jestem bardzo zadowolona ze współpracy, Pan Maciej jest bardzo pomocny, zna się na swojej pracy, widać że jest fachowcem. Szybko realizuje projekt, doradzi. Polecam
Monika Mariola
Monika Mariola
2019-07-05
Bardzo profesjonalne podejście do klienta. Pan Leszek nie forsuje na siłę rozwiązań, ale wsłuchuje się w potrzeby klienta proponując profesjonalne rozwiązania. Duża responsywność i rzetelne podejście do uzgodnionych kwestii. Będę polecać!
Paulinaa
Paulinaa
2018-01-22
Polecam gorąco!!! Profesjonalnie błyskawicznie skutecznie!!!! Kontakt expresowy! Bardzo bardzo dziękuję za pomoc!!!!!!!!!!!!! 🙂
Nikodem Drewiec
Nikodem Drewiec
2017-05-19
Oddałem komputer do naprawy. Pod 2 dniach był już gotowy.
Michał Dąbek
Michał Dąbek
2016-07-26
Gorąco polecam. Fachowa obsługa i dojazd do klienta.
Martyna Piskorska
Martyna Piskorska
2016-07-26
Współpracę z firmą Nautil oceniam za niezwykle udaną. Wykonany serwis internetowy dla mojej pizzerii pozwolił na jej wypromowanie w regionie. Jeszcze raz dziękuję!
Kamil Wysocki
Kamil Wysocki
2016-07-26
Zleciłem firmie Nautil stworzenie strony interentowej dla mojej firmy. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy, która mam nadzieje, że będzie długofalowa.

Certyfikaty

Ilustracja przedstawiająca zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu audytowania stron
Ilustracja przedstawiająca zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu urządzeń asystujących
Ilustracja przedstawiająca zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu audytowania stron pod kątem WCAG 2.0

Kontakt

Zamów audyt

  Dane kontaktowe

  tel. 530 262 005
  tel. 507 140 847
  mail. biuro@nautil.pl
  strona firmowa. nautil.pl