Profesjonalne audyty zgodności ze standardem WCAG 2.1

Tworzymy, szkolimy, doradzamy

ilustracja przedstawia laptop na którego ekranie znajduje się symbol osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku

Jesteś zainteresowany audytem lub szkoleniem?

O nas

Ilustracja przedstawia specjalistę ds. dostępności i właściciela firmy - Leszka Chojnickiego

Leszek Chojnicki

CEO, Specjalista ds. dostępności cyfrowej
Ilustracja przedstawia specjalistę ds. dostępności - Macieja Budzisza

Maciej Budzisz

Specjalista ds. dostępności cyfrowej
Ilustracja przedstawia specjalistę ds. dostępności - Jędrzeja Parzuchowskiego

Jędrzej Parzuchowski

Specjalista ds. dostępności cyfrowej
Ilustracja przedstawia testera z niepełnosprawnością wzrokową - Karolinę Rzepa

Karolina Rzepa

Tester z niepełnosprawnością wzrokową
Ilustracja przedstawia testera z niepełnosprawnością wzrokową - Magdę Chełmickat

Magda Chełmickat

Tester z niepełnosprawnością wzrokową

Audyt

Oferujemy wykonanie audytu strony www pod katem zgodności ze standardem WCAG 2.1

Szkolenia

Nauczymy, w jaki sposób poprawnie dodawać treści na stronę internetową aby były zgodne ze standardem WCAG 2.1.

Raport

Po wykonaniu prac przeprowadzamy szczegółowy raport

Certyfikat zgodności

Po wykonaniu usługi wydajemy nasz specjalny certyfikat zgodności ze standardem WCAG 2.1.

Trzy kroki do dostępności.

Ważne terminy

 • 6 sierpnia 2024

  Pierwsze kary za brak dostępności aplikacji mobilnych

 • 30 czerwca 2023

  Pierwsze kary za brak dostępności BIP i www oraz deklaracji dostępności aplikacji mobilnych

 • 30 czerwca 2022

  Pierwsze kary za brak deklaracji dostępności www

 • 23 grudnia 2021

  Pierwsze sprawozdanie do Komisji Europejskiej

 • 23 czerwca 2020

  Pierwszy monitoring aplikacji

 • 1 stycznia 2020

  Pierwszy monitoring www

 • 23 września 2020

  Koniec okresu przejściowego dla stron www, które powstały przed 2018-09-23

 • 30 kwietnia 2020

  Publikacja przez Ministerstwo Cyfryzacji wykazu adresów stron www i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 • 31 marca 2020

  Data corocznego przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności

 • 28 lutego 2020

  Przekazane przez GUS do Ministerstwa Cyfryzacji listy podmiotów publicznych zobowiązanych do przestrzegania ustawy

Referencje

Referencje od Ośrodka Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 28 informuje, iż zgodnie  z umowami nr 131/ZUZP/2020, 132/ZUZP/2020 z dnia 07.02.2020 r. firma NAUTIL LESZEK CHOJNICKI z siedzibą w Kosakowie (81-198), ul. Chrzanowskiego 2 NIP: 587-157-14-64,             w związku z realizacją projektu „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna ocena e-materiałów dydaktycznych pod kątem spełnienia wymagań standardu WCAG 2.0. na poziomie AA”, nr postępowania: WA-ZUZP.2611.136.2019 świadczyła usługi dotyczące sukcesywnej oceny i zgłaszania uwag do e-materiałów dydaktycznych z przedmiotów: biologia i filozofia pod kątem spełniania wymagań standardu WCAG 2.0. na poziomie AA .

Przedmiotem powyższych Umów było:

 • sukcesywna ocena i zgłaszaniu uwag do określonej liczby e-materiałów dydaktycznych pod kątem spełniania wymagań standardu WCAG 2.0. na poziomie AA;
 • powtórna ocena e-materiałów dydaktycznych pod kątem uwzględniania zgłoszonych uwag przez  autorów e-materiałów dydaktycznych (jeżeli dotyczyło);
 • odbiór e-materiałów dydaktycznych – zatwierdzenie e-materiałów dydaktycznych, spełniających kryteria określone w standardzie dostępności lub odrzucenie e-materiałów, które nie spełniały kryteriów określonych w standardzie dostępności;
 • współpraca z autorami e-materiałów dydaktycznych – przekazywanie uwag
  z  oceny e-materiałów dydaktycznych, odpowiedzi na ewentualne zastrzeżenia co do sposobu oceny e-materiałów.

Usługa była świadczona on-line za pośrednictwem platformy epodreczniki.pl.

Łącznie Wykonawca ocenił 958 e-materiałów dydaktycznych z ww. przedmiotów.

Ilustracja przedstawia referencje od Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Referencje od Wójta Gminy Kosakowo

Mniejsze listem pragniemy udzielić referencji firmie Nautil – Leszek Chojnicki, która wykonała w stronę internetową www.skansenwmechelinkach.pl dla projektu Skansen w Mechelinkach.

Strona została przygotowana z odpowiednią starannością, wartościową kwestią jest iż wszystkie nasze wskazówki zostały optymalnie zaprogramowane.

Strona skansenu została dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami (wymogi WCAG 2.0 AA).

Dotychczasowa współpraca pozwala nam postrzegać firmę jako partnera który traktuje w sposób treściwy swoje zobowiązania wobec klienta.

Ilustracja przedstawia referencje Wójta Gminy Kosakowo, przekazane po ukończeniu usługi stworzenia strony internetowej.

Kontakt

Zamów audyt

  Dane kontaktowe

  tel. 530 262 005
  tel. 507 140 847
  mail. biuro@nautil.pl
  strona firmowa. nautil.pl

  Top