nautil logo czarne

Artykuły

Audyt materiałów dydaktycznych dla Instytutu Badań Edukacyjnych

Charakterystyka

W ramach umowy wykonano ekspertyzę (audytu) w zakresie zgodności materiałów projektowych, które będą implementowane w aplikacji komputerowej, ze standardami WCAG AA.  Audyt obejmował próbkę materiałów składającą się z 29  stron materiałów postdiagnostycznych w formie elektronicznej. Ekspertyza również zawiera wersję poprawioną wraz z zwalidowaną wersją w formacie pdf. Dokumenty wytworzone/poprawione zawierają funkcję śledzenia zmian tak, by móc sprawdzić ewentualny wpływ zmian na wartość merytoryczną.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej przeczytaj inne nasze artykuły.
Logotyp Instytutu Badań Edukacyjnych