nautil logo czarne

Artykuły

Czasopisma dostępne dla osób niewidomych

Obraz wizualnie oddaje tematykę czasopism dla osób z dysfunkcją wzroku. Przedstawia on różnorodność czasopism z okładkami skierowanymi do różnych aspektów życia osób niewidomych i słabowidzących. Na jednej z okładek widoczne są aktywności sportowe, takie jak kolarstwo i bieganie, inna skupia się na technologii i nowoczesnych gadżetach, a kolejna dotyczy życia domowego i rodzinnego. Na niektórych okładkach widoczne są elementy tekstu Braille'a i dużego druku, co wskazuje na dostępność. Tło obrazu stanowi przytulny kącik do czytania z wygodnymi siedzeniami i miękkim oświetleniem, sugerujący gościnne i inkluzywne środowisko dla czytelników w każdym wieku.

Osoby z dysfunkcją wzroku, poza czytaniem książek i ogólnodostępnej prasy, chętnie prenumerują czasopisma, w których poruszane są tematy szczególnie istotne dla tego środowiska. Są one wydawane przez różne instytucje podejmujące działania na rzecz osób słabowidzących i niewidomych. Mogą okazać się też interesującym źródłem informacji dla rodzin, przyjaciół i wszystkich zainteresowanych zgłębieniem wiedzy na temat życia bez wzroku. Są one wydawane z różną częstotliwością i dedykowane zarówno starszym, jak i młodszym czytelnikom.

„Cross” to miesięcznik informacyjno-szkoleniowy Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”, udostępniany w wersji elektronicznej oraz w powiększonym druku. Na jego łamach prezentowane są relacje z imprez sportowych w takich dyscyplinach jak: bowling, kręgle klasyczne, kolarstwo tandemowe, strzelectwo, biegi długodystansowe, tenis stołowy dźwiękowy, showdown, nordic walking, szachy czy warcaby. Przedstawiane są także sylwetki słabowidzących lub niewidomych zawodników. W miesięczniku jest też przestrzeń na artykuły szkoleniowe poświęcone przybliżaniu tajników poszczególnych dyscyplin.

http://www.cross.org.pl/index.php?opt=4

„Sześciopunkt” to miesięcznik zawierający stałe działy dotyczące informatyki i nowoczesnych technologii, porad z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, zdrowia, prawa oraz rehabilitacji osób mających problem ze wzrokiem. Posiada też stałą rubrykę poświęconą poradom psychologa. Jest wydawany przez Fundację „Świat według Ludwika Braille’a” w trzech formatach: w Braille’u, w powiększonym druku oraz w wersji elektronicznej.

http://www.swiatbrajla.org.pl/mobile.php?szesciopunkt,133

„Tyfloświat” to kwartalnik wydawany w wersji elektronicznej przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Publikowane treści dotyczą głównie technologii wspomagających, szkoleń oraz wydarzeń dedykowanych osobom z dysfunkcją wzroku. Niewidomi użytkownicy dzielą się swoimi doświadczeniami dotyczącymi korzystania z różnych urządzeń, aplikacji lub stron.

https://tyfloswiat.pl/czasopismo/

„Pochodnia” to dwumiesięcznik poświęcony tematyce rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z dysfunkcją wzroku, nowoczesnym rozwiązaniom tyfloinformatycznym oraz postępowi medycyny z zakresu okulistyki. Czytelnicy mogą się również zapoznać z reportażami przedstawiającymi słabowidzących lub niewidomych działaczy, którzy wyróżnili się podejmując działania na rzecz środowiska osób mających problem ze wzrokiem. Na łamach czasopisma rozpowszechniane są informacje dotyczące wydarzeń odbywających się w Polskim Związku Niewidomych. „Pochodnię” można zaprenumerować w wersji brajlowskiej, w powiększonym druku oraz w wersji elektronicznej jako newsletter w formacie HTML, RTF oraz jako nagranie na płycie CD z wykorzystaniem mowy syntetycznej.

https://pzn.org.pl/wydawanie-czasopism/pochodnia/

„Promyczek” jest dwumiesięcznikiem dedykowanym dzieciom do dwunastego roku życia. Zawiera treści edukacyjne oraz bajki i wierszyki, które są przygotowywane przez pedagogów i przyrodników. „Promyczek” jest również dostępny w trzech opcjach: w braille’u, powiększonym druku i wersji elektronicznej.

https://pzn.org.pl/wydawanie-czasopism/promyczek/

„Pod lupą” to czasopismo przeznaczone dla młodzieży. Poruszane są tematy z zakresu muzyki, literatury, podróży oraz zagadnień dotyczących rywalizacji, depresji i hejtu. Czasopismo jest udostępniane w wersji elektronicznej, brajlowskiej oraz w powiększonym druku.

https://pzn.org.pl/wydawanie-czasopism/pod-lupa/

„Nasze dzieci” to czasopismo wydawane w wersji elektronicznej i w powiększonym druku. Jest to przestrzeń służąca do wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy rodzicami, opiekunami dzieci z dysfunkcją wzroku, rehabilitantami, nauczycielami oraz pedagogami, którzy z nimi pracują. Dużo uwagi poświęca się na zagadnienia dotyczące edukacji, rehabilitacji i urządzeń ułatwiających naukę oraz codzienne funkcjonowanie.

https://pzn.org.pl/wydawanie-czasopism/nasze-dzieci/

Powyższa lista zawiera tylko kilka czasopism poruszających tematykę dotyczącą funkcjonowania osób słabowidzących i niewidomych, ale z pewnością każdy może znaleźć coś dla siebie. Najwięcej uwagi poświęcane jest dostępności nowoczesnych rozwiązań tyfloinformatycznych i szeroko rozumianej rehabilitacji. Cieszy fakt, że większość z nich jest dostępna w trzech formach, zarówno w powiększonym druku, jak i w Braille’u oraz w wersji elektronicznej.