nautil logo czarne

Artykuły

Dostępny Samorząd 2.0

Na zdjęciu po lewej stronie mamy ciemne tło z białymi ikonami i liniami tworzącymi schematyczne przedstawienie sieci związanej z technologią i danymi. W centrum znajduje się duży obłok (cloud) z strzałkami skierowanymi do wnętrza i na zewnątrz, który jest połączony z ikonami reprezentującymi różne aspekty technologii i biznesu, takie jak: ludzie (prawdopodobnie oznaczający zespół lub klientów), dokument, zamek (bezpieczeństwo), globus (internet), folder, smartfon, koło zębate (ustawienia), lupę (analiza danych) oraz monitor z wykresem (analiza biznesowa). Po prawej stronie widać rękę człowieka wkładającą do gniazdka elektrycznego czarną wtyczkę, co może symbolizować podłączenie do źródła zasilania lub danych. Całość zdjęcia łączy ideę technologii z działaniem fizycznym, sugerując być może zarządzanie danymi, cyfryzację, albo po prostu codzienne użytkowanie technologii.

Ponownie rusza projekt “Dostępny Samorząd” tym razem w wersji 2.0
W nowej odsłonie i z nowymi możliwościami. Projekt ponownie będzie wspomagać rozwój na rzecz osób niepełnosprawnych w naszej najbliższej społeczności.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podczas konferencji 31 stycznia zainaugurowało oficjalnie program.

Likwidacja barier komunikacyjnych w budynkach i przestrzeni publicznej.
Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
Zapewnienie na stronie internetowej informacji w postaci nagrań w polskim języku migowym.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozszerzyło swoje działania o udzielanie pożyczek dotacyjnych z Funduszu Dostępności. Te pożyczki mogą być wykorzystane na likwidację barier architektonicznych oraz inne prace adaptacyjne w budynkach, które poprawią dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. To kolejny krok w kierunku zapewnienia równych szans i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym dla wszystkich mieszkańców naszego kraju.

Włączamy kolejny etap innowacyjnego projektu „Dostępny Samorząd 2.0”!

Czas na konkretne działania! Aż 240 gmin dostanie wsparcie finansowe na adaptację swoich usług dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, a średnia suma dofinansowania sięga imponujących 300 tys. zł.

Te środki pomogą w dostosowaniu usług lokalnych do wymogów dotyczących dostępności. W ramach programu zostanie opracowany zestaw rozwiązań dotyczących dostępności, które powinny być wdrażane na poziomie lokalnym podczas świadczenia usług publicznych.

Rozwiązania te stanowią odpowiedź na potrzeby coraz bardziej starzejącego się społeczeństwa. W Polsce populacja osób w wieku 65 lat i powyżej stanowi, według szacunków, ok. 18,9 proc., a ta liczba wciąż rośnie. Wyzwaniem staje się zapewnienie odpowiedniej infrastruktury także dla seniorów.

Od 2019 r. mamy jednak systemowe rozwiązanie, które umożliwia m.in. spółdzielniom mieszkaniowym pozyskiwanie środków na likwidację barier architektonicznych, w tym montaż windy. Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi Fundusz Dostępności, który udziela niskooprocentowanych pożyczek na ten cel.

Pożyczki z Funduszu Dostępności mogą być przeznaczone na:

likwidację barier zewnętrznych i wewnętrznych w budynkach,
budowę lub modernizację dojść do budynku, montaż pochylni, platform pionowych,
instalację głośnomówiących domofonów na odpowiedniej wysokości,
dobudowę szybu windowego, zakup i montaż dźwigu osobowego,
prace związane z likwidacją różnic wysokości podłoża, dostosowanie przestrzeni wspólnych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki finansowaniu z Funduszu:

  • budynki stają się lepiej przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych,
  • osoby z ograniczeniami w mobilności lub percepcji zyskują swobodniejszy dostęp do dóbr i usług, mogą brać równy udział w życiu społecznym i publicznym.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury naszego poradnika, który pomoże w podjęciu decyzji o korzystaniu z tej możliwości! #DostępnośćDlaWszystkich #InnowacjeLokalne #FunduszDostępności
Powiązanie z Pomorskim Funduszem Rozwoju.
240 gmin otrzymuje dotacje – średnio 300 tys. każda jednorazowo.
Zapewnienie doradztwa, finansowanie szkoleń oraz dodatków informacyjnych.
Rozpowszechnienie Pomorskiego Funduszu Rozwoju poprzez Unijne Dofinansowania.
Zaangażowanie oraz zatrudnienie 400 koordynatorów dostępności cyfrowej.
Monitorowanie i koordynacja działań na poziomie Dostępności.
Ciągły kontakt i analiza.
Dostęp i dotacja do Audytów Dostępności (Cyfrowych i Architektonicznych)
Wszelkie informacje nie związane tylko z aspektem finansowym.

Dodanie grafiki związanej z Dostępnym Samorządem 2.0.
Przygotowanie opisu grafiki związanej z samorządem dostępnym, który ma wpływ na rozwój osób z różnymi dofinansowaniami oraz możliwościami.