nautil logo czarne

Artykuły

Konferencja „Bez Barier i Wykluczenia”

Konferencja „Bez Barier i Wykluczenia” – Podkreślenie Roli Pracy w Życiu Osób z Niepełnosprawnościami

W miniony piątek mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu – konferencji „Bez Barier i Wykluczenia”, zorganizowanej przez Region Gdański NSZZ Solidarność oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku. Konferencja ta, odbywająca się w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej, stała się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących rynku pracy osób z niepełnosprawnościami.

Integracja i Wyzwania na Rynku Pracy

Prelegenci, w tym eksperci z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, zaprezentowali szeroki zakres tematów. Skupiono się na znaczeniu pracy w życiu osób z niepełnosprawnościami, podkreślając, że obecny odsetek tych osób aktywnych zawodowo, wynoszący zaledwie 3,2%, jest alarmująco niski. Zostały przedstawione różnorodne strategie i inicjatywy mające na celu zwiększenie tego wskaźnika.

Ergonomia i Dostosowanie Środowiska Pracy

Szczególną uwagę zwrócono na kwestię ergonomii w miejscu pracy. Dr inż. Krzysztof Redlarski z Politechniki Gdańskiej omówił, jak dostosowanie przestrzeni pracy może znacząco poprawić komfort i wydajność osób z niepełnosprawnościami. Dyskusja ta podkreśliła, jak ważne jest tworzenie inkluzywnych środowisk pracy, które są dostosowane do różnorodnych potrzeb.

Historia i Przyszłość

W kontekście historycznym, sala BHP Stoczni Gdańskiej, w której odbywała się konferencja, była znaczącym tłem dla dyskusji na temat przeszłości i przyszłości rynku pracy osób z niepełnosprawnościami. Wystawione eksponaty pozwoliły uczestnikom na chwilę refleksji nad historycznym kontekstem walki o prawa pracownicze, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Zobowiązanie i Współpraca

Jako organizacja, wyrażamy nasze zobowiązanie do wspierania integracji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Nasza współpraca z fundacją ADAPA oraz organizowanie warsztatów pracy stanowią tylko część naszych działań na rzecz budowania bardziej inkluzywnego środowiska pracy. Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom za udział i wkład w tę ważną dyskusję.

Wnioski i Dalsze Kierunki

Konferencja „Bez Barier i Wykluczenia” była nie tylko okazją do wymiany wiedzy, ale także inspiracją do dalszego działania. Podkreślenie znaczenia pracy w życiu osób z niepełnosprawnościami oraz refleksja nad obecnymi wyzwaniami i możliwościami pokazały, że jest jeszcze wiele do zrobienia, aby osiągnąć pełną integrację i równość na rynku pracy.

Zachęcamy do śledzenia naszych działań i wsparcia inicjatyw na rzecz lepszej przyszłości dla wszystkich pracowników, bez względu na ich ograniczenia.

IMG IMG