nautil logo czarne

Artykuły

Miesiąc świadomości amputacji

GPT Ilustracja przedstawia grupę różnorodnych osób, w tym mężczyzn i kobiet o różnym pochodzeniu etnicznym, z których niektórzy mają widoczne protezy kończyn. Postacie są ubrane w strój sportowy i biznesowy, angażując się w różne aktywności takie jak chodzenie, bieganie i praca w biurze. W tle widoczny jest miejski park. Dominujące kolory to odcienie pomarańczy, symbolizujące solidarność, a na projekcie wyraźnie widnieje pomarańczowa wstążka.

Pomarańczowy kwiecień to pierwsza edycja miesiąca świadomości amputacji. Celem podejmowanych działań jest aktywizacja i integracja społeczna osób po utracie kończyn oraz rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej wyzwań, z jakimi się one mierzą w codziennym życiu. Kampania ma także na celu zwalczanie stereotypowych przekonań dotyczących funkcjonowania po utracie kończyn oraz promowanie aktywności fizycznej i sportu jako istotnego elementu procesu poprawy sprawności.

Amputacja jest zabiegiem chirurgicznym, polegającym na usunięciu części ciała, która została nieodwracalnie uszkodzona i nie można odtworzyć jej funkcji. Wykonuje się ją wtedy, gdy istnieje zagrożenie życia. W Polsce co roku przeprowadza się około 30 tysięcy amputacji kończyn. Do głównych przyczyn można zaliczyć: choroby nowotworowe, stopę cukrzycową, infekcje nie reagujące na leczenie antybiotykami oraz choroby układu krążenia. Amputacja może też być konsekwencją wypadku komunikacyjnego lub poważnego urazu, do którego doszło w miejscu pracy. Usunięcie kończyny wpływa nie tylko na ograniczenie sprawności motorycznej, ale także na psychikę – może powodować ogólne zniechęcenie, obniżenie samooceny i brak wiary we własne możliwości, szczególnie gdy nie jest możliwy powrót na dotychczasowe stanowisko pracy.

Inicjatorami miesiąca świadomości amputacji są Fundacja Poland Business Run, która organizuje największą charytatywną sztafetę biznesową, oraz Fundacja Znowu w Biegu, prowadząca centrum rehabilitacyjne dla osób po amputacji. Organizacje te dofinansowują zakup protez i wózków oraz organizują turnusy, w ramach których można korzystać z rehabilitacji medycznej i wsparcia psychologicznego. Działania te mają pomóc odnaleźć się w nowej rzeczywistości i osiągnąć jak największą niezależność społeczną oraz zawodową. Dzięki współczesnej medycynie i rozwojowi technologicznemu można dobrać odpowiednią protezę, dostosowaną np. do uprawiania konkretnej dyscypliny sportowej, i wrócić do wielu aktywności sprzed operacji. Symbolem solidarności z osobami po amputacji jest pomarańczowa wstążka. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Polski Komitet Paralimpijski.

Dzięki kompleksowej rehabilitacji i zaopatrzeniu w zaawansowane protezy coraz więcej osób po amputacji prowadzi aktywne i satysfakcjonujące życie, podróżując, realizując się na płaszczyźnie prywatnej oraz zawodowej. Są też osoby, które stawiają sobie ambitne cele, uczestnicząc w rywalizacji sportowej na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Takie postawy pozwalają na rozpowszechnianie się pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni publicznej. Wzrost świadomości społecznej dotyczącej możliwości, jakie mają osoby, które utraciły kończynę, oraz wyzwań, na jakie napotykają w codziennym funkcjonowaniu, a także promowanie idei szeroko rozumianej dostępności, może się przyczynić do większej akceptacji i otwartości na drugiego człowieka.