nautil logo czarne

Artykuły

Najnowsze zmiany w standardzie dostępności

Zdjęcie przedstawia klawiaturę komputera z trzema niebieskimi klawiszami w centralnej części. Każdy z tych klawiszy ma biały piktogram przedstawiający różne aspekty dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Pierwszy klawisz z lewej strony zawiera piktogram osoby na wózku inwalidzkim. Środkowy klawisz pokazuje symbol dla osób z niepełnosprawnością słuchu, przedstawiający ucho z falami dźwiękowymi i kropkami sugerującymi brak słyszenia. Trzeci klawisz po prawej stronie ma piktogram osoby z laską, sugerującą niepełnosprawność wzrokową lub niewidomej osoby. Klawisze otaczają standardowe białe klawisze klawiatury.

Zmiany w normie EN 301 549: Porównanie wersji 2.1.2 i 3.2.1

Norma EN 301 549, która jest zbiorem wymagań dotyczących dostępności cyfrowej, podlega regularnym aktualizacjom. Porównanie między wersją 2.1.2 a nowszą wersją 3.2.1 ujawnia kilka istotnych zmian i nowych wymagań.

Obie wersje normy opierają się głównie na WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1), która nie uległa znaczącym zmianom między tymi dwoma wersjami. Jednakże, istnieją pewne dodatki i modyfikacje, które warto zauważyć.

Punkty dodane w wersji 3.2.1:

Synchronizacja między dźwiękiem a wideo: Wymaganie zostało podniesione z poziomu zalecenia do wymogu.

Wskaźnik wizualny audio z wideo: Nowy wymóg, który ma zastosowanie w przypadku dwukierunkowej komunikacji głosowej z wideo.
Identyfikacja głośnika za pomocą komunikacji wideo (język migowy): Kolejny nowy wymóg, który zapewnia identyfikację mówców dla użytkowników głosowych.
Charakterystyka podpisów oraz Wymawiane napisy: Dwa nowe wymagania dotyczące wyświetlania podpisów i napisów wideo ze zsynchronizowanym dźwiękiem.
Wymagania zgodności WCAG: Poprawka błędu, który był pominięty w poprzedniej wersji.
Wymagania dotyczące dokumentów do pobrania: Dodatkowe wymagania oparte na WCAG 2.0, uwzględnione ze względu na zastosowanie WCAG 2.1 do dokumentów pobranych z sieci.
Punkty usunięte w wersji 3.2.1:

Pewne punkty, takie jak Środki działania i Rozpoznawalność części eksploatacyjnych, zostały usunięte, ponieważ są automatycznie spełniane, jeśli wszystkie WCAG 2.1 SC są spełnione.
Wymagania określone w normie EN 301 549, ale nieistotne dla dokumentu roboczego:

Norma zawiera również wymagania, które są istotne dla standardu, ale nie mają zastosowania do dokumentów roboczych.

Podsumowanie wszystkich wymagań z normy EN 301 549, które mają zastosowanie do WAD:

Norma określa szereg wymagań, które muszą być spełnione, aby zapewnić dostępność cyfrową. Kluczowe zasady dotyczą postrzegalności, działania, zrozumiałości i solidności (POUR). Niektóre z tych wymagań nie są związane bezpośrednio z WCAG, ale są istotne dla zapewnienia pełnej dostępności.

Ważne jest, aby przedsiębiorstwa śledziły te zmiany i dostosowywały swoje produkty i usługi, aby spełniały najnowsze wymagania dotyczące dostępności cyfrowej. Działania te przyczyniają się do tworzenia bardziej dostępnej przestrzeni internetowej dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich umiejętności czy potrzeb.

Wersja uproszczona ~ Łatwy Tekst:
Nowe rzeczy w wersji 3.2.1:

 • Dźwięk i obraz w wideo muszą pasować.
  Wideo musi zawierać znak, który pomoże osobom niesłyszącym zrozumieć, kiedy ktoś mówi.
  Jeśli ktoś mówi w języku migowym na wideo, musi być pokazane, kto mówi.
  Wideo muszą mieć podpisy i informacje o tym, co jest mówione.
  Poprawiono błędy w poprzedniej wersji, aby strony internetowe były bardziej dostępne dla wszystkich.
  Pobierane z Internetu dokumenty muszą być łatwe do zrozumienia.

Rzeczy, które nie są już wymagane:

 • Niektóre rzeczy, które wcześniej były wymagane, teraz nie są, ponieważ są automatycznie spełniane, jeśli przestrzegasz głównych zasad.

Ważne informacje:

 • Norma mówi też o tym, co jest ważne, ale nie dotyczy tego, co jest w trakcie robienia. Ogólnie mówiąc, norma wskazuje, jak dostosować strony internetowe, aby osoby z problemami z widzeniem, słuchaniem lub poruszaniem się po nich mogły z nich korzystać.
 • Firmy muszą monitorować te zmiany i dostosowywać swoje produkty i usługi, aby były bardziej dostępne dla wszystkich. To pomaga tworzyć Internet, który jest dla każdego, niezależnie od umiejętności czy potrzeb.