nautil logo czarne

Artykuły

Opisy alternatywne – odpowiedniki tekstowe dla elementów graficznych

Ilustracja przedstawia opis alternatywny

Opisy alternatywne

Tagi ALT, czyli opisy alternatywne dla obrazów, są kluczowe dla dostępności strony internetowej zgodnie ze standardem WCAG 2.1, pomagając osobom z czytnikami ekranu zrozumieć treść obrazów. Oto kilka zasad, które należy przestrzegać podczas tworzenia opisów alternatywnych:

  1. Krótko i na temat: Opis powinien być jak najbardziej zwięzły, ale jednocześnie dostarczać istotnych informacji o obrazie. Unikaj niepotrzebnych sformułowań, takich jak „obrazek przedstawia…”, „ilustracja pokazuje…” itd.
  2. Opisuj, co jest ważne: Skup się na kluczowych elementach obrazu, które są najważniejsze dla zrozumienia treści. Jeśli na obrazie jest dużo szczegółów, skup się na tych najważniejszych.
  3. Używaj języka zrozumiałego dla odbiorcy: Opis powinien być napisany językiem zrozumiałym dla odbiorcy. Unikaj skomplikowanych terminów i języka specjalistycznego, jeżeli to nie jest konieczne.
  4. Unikaj tautologii: Grafiki z Altami: Opis Funkcji, Nie Tylko Wyglądu. Na przykład zamiast „Obrazek z niebieskim kwadratem”, lepszym opisem będzie „Logo firmy X”, jeśli kwadrat jest logo firmy.
  5. Dla dekoracji i obrazów funkcjonalnych: Jeśli obraz jest czysto dekoracyjny, tag alt powinien być pusty, (np. alt=). Jeżeli obraz jest używany jako przycisk lub link, tag alt powinien opisywać, dokąd ten przycisk/link prowadzi lub co robi.
  6. Używaj opisów długich w razie potrzeby: Długi Opis dla Skomplikowanych Obrazów. Może to być link do dalszego tekstu opisującego obraz, lub użycie elementu <figcaption> w HTML5.

Niezawodny Opis Alternatywny: Kluczowa Rola Dostępności na Twojej Stronie

Pamiętaj, że celem opisu alternatywnego jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami pełne zrozumienie twojej strony, także tych, które nie mogą zobaczyć lub zrozumieć obrazów bez dodatkowej pomocy. W związku z tym ważne jest, abyś zawsze dążył do tworzenia opisów, które są jak najbardziej pomocne dla twojej docelowej grupy odbiorców.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej przeczytaj inne nasze artykuły.