nautil logo czarne

Artykuły

Program Dostępność Plus w Polsce

Dostępność to cecha, która będzie wymagana przez coraz większą liczbę ludzi w Polsce, ponieważ szacuje się, że nawet 30% społeczeństwa może być ograniczona w mobilności, bądź percepcji. Obecnie w Polsce żyje prawie 9 milionów osób powyżej 60. roku życia. Ponadto, w 2030 roku, będzie ich już 10,7 miliona i będą stanowić ok. 30% ludności. Są to główne przyczyny dlaczego potrzebujemy Programu Dostępności Plus.

Kogo dotyczy dostępność?

W życiu codziennym osoby o szczególnych potrzebach mogą mieć problemy z dostępnością, np:

 • osoby na wózkach inwalidzkich
 • osób niewidomych i głuchych w słabszym lub lepszym stopniu
 • osoby z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi
 • osób starszych i osłabionych chorobami
 • kobiet w ciąży
 • osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem
 • osób o nietypowym wzroście
Na ilustacji na ilustracji różne stopnie niepełnosprawności oraz kobieta w ciąży
Założenia Programu Dostępność Plus

Po pierwsze, wprowadzenie przepisów prawnych, które zagwarantują dostępność w prowadzeniu inwestycji budowlanych, zakupie odpowiednio przygotowanych środków transportu, oznaczaniu tras i przestrzeni publicznej, usług czy realizacji zadań z wykorzystaniem środków publicznych (dostępne strony internetowe, druki, formularze)

Po drugie, inwestycje w wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie dostępności dla kreatorów rzeczywistości społecznej.

Dodatkowo, stworzenie lepszych możliwości rozwoju nowych technologii asystujących, kompensacyjnych czy rozwoju produktów i usług opartych na zasadzie uniwersalnego projektowania.

Dostępność cyfrowa

Dostępność cyfrowa to nie tylko prawo każdego człowieka do dostępu do informacji i komunikowania się, to także możliwość dokonywania wyborów w życiu codziennym. Dostępna strona internetowa pozwala różnym grupom użytkowników (osobom starszym, z wadami wzroku oraz z innymi niepełnosprawnościami) na pełny i samodzielny dostęp do treści i funkcjonalności.

Działania pod względem dostępności cyfrowej
1.Dostępne serwisy internetowe i aplikacje mobilne

Celem działania jest zapewnienie dostępności publicznych serwisów i stron internetowych. Strony staną się bardziej dostępne, dlatego że zostaną wdrążone nowe przepisy, a starsze zostaną zaktualizowane. Każda strona będzie zawierać deklarację dostępności tak, aby użytkownik mógł korzystać z elementów świadomie pozostawionych jako niedostępne.

2.Dostępne treści multimedialne

Zostały zaplanowane prawa dla osób niepełnosprawnych do treści multimedialnych:

 • Poprawa dostępności usług medialnych – zapewnienie 50% emitowanych programów z audiodeskrypcją i napisami na żywo
 • Zobowiązanie producentów materiałów filmowych do zapewnienia w nich audiodeskrypcji napisów dla niesłyszących lub tłumacza PJM
 • Wprowadzenie rozwiązań dla producentów lub dystrybutorów filmowych, wprowadzających filmy zagraniczne na polski rynek. Umożliwi to dostęp do dystrybuowanych przez nich treści osobom z niepełnosprawnościami (dysfunkcje wzroku, słuchu)
 • Udostępnianie treści edukacyjnych, między innymi poprzez proces cyfryzacji treści.W rezultacie osoby niepełnosprawne będą lepiej z nich korzystać.
Źródła