nautil logo czarne

Szkolenia z dostępności

Szkolenia z dostępności

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tworzenia dostępnych stron internetowych i zrozumieją, jak poprawnie wprowadzać treści. Omawiane są zagadnienia związane z dostępnością dla osób niepełnosprawnych, seniorów, osób z trudnościami w nauce, obcokrajowców i innych grup.

Uczestnicy nauczą się jak:

 • dostosować treści do standardu WCAG 2.1 na poziomie AA lub wyższym,
 • stworzyć efektywne znaczniki „alt” dla każdej treści nietekstowej,
 • dostarczyć alternatywy dla mediów zmiennych w czasie, takich jak nagrania dźwiękowe i filmy wideo,
 • unikać powszechnych błędów w tworzeniu treści,
 • zrozumieć znaczenie kontrastu graficznego na stronie www,
 • publikować dokumenty na stronie internetowej i tworzyć dostępne pliki PDF,
 • budować strukturę nagłówków i list na stronie www,
 • tworzyć dostępne odnośniki,
 • prowadzić skuteczną komunikację.


Dodatkowo, nasze szkolenie obejmuje również:

 • Zasady projektowania uniwersalnego: Uczestnicy dowiedzą się, jak projektować strony internetowe, które są intuicyjne i łatwe w użyciu dla jak najszerszej grupy użytkowników, włączając w to osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
 • Wykorzystanie narzędzi i technologii asystujących: Przedstawimy, jak osoby z niepełnosprawnościami korzystają z technologii asystujących, takich jak czytniki ekranu, i jak można tworzyć strony, które są z nimi kompatybilne.
 • Testowanie dostępności: Uczestnicy nauczą się, jak przeprowadzać testy dostępności, aby upewnić się, że ich strony spełniają wymagane standardy.


Nasza agencja ma doświadczenie w tworzeniu stron zgodnych z WCAG od 2015 roku, a nasze szkolenia mogą być uzupełnione warsztatami. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe z najważniejszymi zaleceniami, w tym listę kontrolną dostępności, przykłady dobrych i złych praktyk oraz zasoby dodatkowe do samodzielnego zgłębiania wiedzy.

Zapraszamy do kontaktu i rejestracji na nasze szkolenie, aby zwiększyć swoje kompetencje w zakresie tworzenia dostępnych stron internetowych i przyczynić się do tworzenia bardziej inkluzywnej przestrzeni cyfrowej.

Formularz kontaktowy