Czym różnią się napisy dialogowe od napisów dla niesłyszących?Przeczytasz w 1 min

ilustracja przedstawia kadr z filmu Rambo. Na filmie znajdują się napisy z tłumaczeniem.

Słysząc stwierdzenie „napisy do filmów” na myśl przychodzi typowy zagraniczny film fabularny, który posiada napisy informujące odbiorcę jakie kwestie wypowiadane są przez aktorów. Napisy dla osób niesłyszących zawierają nie tylko dialogi pomiędzy postaciami ale również dodatkowe informacje takie jak:

  • Intonacja głosu, czyli opis czy wypowiadana kwestia wypowiedziana jest głosem spokojnym, podniesionym albo np. szeptem.
  • Identyfikacja osoby, czyli opis, która osoba wypowiada daną kwestię np. „Postać w kapturze: Przychodzę w dobrych zamiarach”.
  • Informacja o zdarzeniach niedostępnych dla osoby niesłyszącej np. „Odgłos przesuwanego krzesła”, „Ujadanie psa”, „Muzyka w tle”, „Gwizd”, „Szelest”.

Ze względu na stopień redakcji tekstu napisy dzielimy na:

  • dosłowne – napisy zawierają wszystkie wypowiedziane wyrazy, w tym także charakterystyczne dla języka mówionego powtórzenia i zawahania;
  • standardowe – napisy zawierające większość wypowiedzianych słów, bez powtórzeń i nieistotnych dla treści elementów języka mówionego;
  • napisy o uproszczonej składni i słownictwie; dzięki temu, że są skrócone mają dłuższy czas wyświetlania

Źródło: Dostępne Multimedia. Monika Szczygielska