nautil logo czarne

GENERATOR DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI

Instrukcja - jak wypełnić formularz generatora.

Deklaracja dostępności to opis dostępności podmiotu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami. Informuje te osoby o rozwiązaniach, ale też problemach, jakie spotkają na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej i budynkach danego podmiotu publicznego.

Od 23 września 2020r. taka deklaracja jest obowiązkowa dla każdej strony internetowej, a od 23 czerwca 2021r. dla każdej aplikacji mobilnej, która należy do podmiotu publicznego. Obowiązek ten wynika z Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja opisuje stan dostępności. Nawet jeśli strona internetowa jest niedostępna to musi mieć w pełni dostępną deklarację, która opisuje ten stan.

Generator deklaracji dostępności jest bezpłatnym narzędziem wykonanym zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie o warunkach technicznych i struktur dokumentu elektronicznego opracowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji.
Wypełniając poniższy formularz mają Państwo gwarancje otrzymanie dokumentu spełniającego zasady dostępności standardu WCAG 2.1.

Generator deklaracji dostępności strony internetowej

Wypełnij wszystkie pola i wygeneruj dokument do plików PDF i HTML. Wszystkie linki dostaniesz prosto na maila.

Dane podmiotu i strony

Oświadczenie — status pod względem zgodności

Treści niezgodne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dostępność architektoniczna

W poniższe pole wprowadź informacje o dostosowaniach architektonicznych budynku Twojej instytucji, takich jak:

  • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. - Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W przypadku braku takiej możliwości taką informację także należy zawrzeć.