nautil logo czarne

Artykuły

Komputer dostępny dla wszystkich, ale czy na pewno?

Pandemia COVID-19 a wyzwania dostępności internetowej dla osób z niepełnosprawnościami

W dobie pandemii COVID-19 chyba każdy docenia rozwój technologiczny a co za tym idzie powszechny dostęp do internetu. Wiele branż musiało zawiesić swoją działalność lub znacznie ją ograniczyć. Niektóre z nich przeniosły swoją aktywność do sieci.

Fakt, że wiele spraw można załatwić za pośrednictwem internetu, nie wychodząc z domu dużej grupie członków naszego społeczeństwa ułatwia życie, ale jest też liczna grupa, która nie korzysta z dobrodziejstwa, jakim jest internet. Wynika to często z tego, że osoby te nie potrafią samodzielnie korzystać z komputera. Jeśli posiadają umiejętność obsługi komputera to zdarza się, że natrafiają na bariery wynikające z niedostosowania stron internetowych do ich indywidualnych potrzeb. Tą szczególną grupę tworzą osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Każdy rodzaj niepełnosprawności wiąże się z innymi ograniczeniami w dostępie do informacji i usług.

Obrazek ukazuje laptopa z myszką komputerową, które leżą na drewnianym stole

Szkolenia z obsługi komputera jako rozwiązanie dla osób z brakiem umiejętności korzystania z komputera

Ciekawym rozwiązaniem pierwszego problemu związanego z brakiem umiejętności korzystania z komputera jest udział w indywidualnym szkoleniu z zakresu obsługi posiadanego sprzętu. W ramach programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielane są różne formy wsparcia. Na uwagę zasługuje obszar B, który jest związany z likwidacją barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym.

  • Pierwsze zadanie dotyczy dofinansowania zakupu sprzętu elektronicznego oraz niezbędnego oprogramowania. Taką pomoc kieruje się do osób, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób, które mają znaczący stopień niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk.
  • Natomiast zadanie drugie odnosi się do dofinansowania szkoleń z zakresu obsługi uzyskanego w ramach programu sprzętu elektronicznego oraz niezbędnego oprogramowania.
  • Z pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego mogą także skorzystać osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wynikającym z problemów ze wzrokiem oraz osoby z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy. Powszechny dostęp do internetu pomaga w tym.

Ze względu na dysfunkcje narządu wzroku w 2016 roku miałam możliwość skorzystać zarówno z dofinansowania zakupu komputera jak i indywidualnego szkolenia z zakresu jego obsługi. Pan Piotr Kowalczuk reprezentujący firmę Homer udzielił mi pomocy w wypełnieniu wniosku z programu „Aktywny Samorząd”, oraz służył radą przy doborze sprzętu do moich możliwości. Firma Homer prowadzi także indywidualne i grupowe szkolenia komputerowe.

Zalety Szkolenia

Niewątpliwą zaletą szkolenia, w którym uczestniczyłam było to, że nie miało ono z góry narzuconego programu do zrealizowania, uczyłam się tego, co było dla mnie istotne. Mogłam prosić o kilkukrotne wytłumaczenie rzeczy, która sprawiała mi trudność. Dodatkowym atutem szkolenia było to, że odbywało się wObrazek przedstawia ujęcie na brązowe okulary położone na gazecie moim domu. Myślę, że takiego komfortu nie dają szkolenia grupowe, na których trzeba dostosować się do tępa pracy pozostałych uczestników. Szkolenia indywidualne mogą być dobrym rozwiązaniem dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z komputerem.

Kolejnym powodem, dla którego osoby z niepełnosprawnością często nie korzystają z pełnego wachlarza możliwości, jakie daje dostęp do internetu, jest to, że nie wszystkie treści zamieszczane na przykład na portalach internetowych są dla nich dostępne.

nich w pełni dostępne. Przytoczę kilka elementów kłopotliwych dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. Dla osób niewidomych dużym utrudnieniem jest fakt, że czytniki ekranu, z których one korzystają nie wszystkie treści są w stanie odczytać, przełożyć na mowę syntetyczną a dodatkowo niektóre opcje nie są dostępne z poziomu klawiatury.

Z kolei osoby słabowidzące często borykają się z tym, że nie ma wystarczającego kontrastu między kolorem czcionki a tłem, na którym znajduje się tekst. Kolejną ważną kwestią jest to, że elementy takie jak odnośniki czy pola formularzy powinny być wizualnie wyodrębnione z pozostałej treści na przykład w postaci wyraźnej ramki. Istotne jest to żeby strona była przejrzysta. Aby uporządkować tekst na niektórych stronach i jasno określić, gdzie można znaleźć konkretne informacje, należy podzielić go na listy i nagłówki. Duże znaczenie ma również możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Powszechny dostęp do internetu powinien wszystkim ułatwiać życie

Osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami powinny otwarcie mówić o tym, co sprawia im trudność w zakresie dostępu do informacji i korzystać z oferowanego im wsparcia. Bariery w dostępie do informacji często wynikają z niewiedzy osób odpowiedzialnych za zamieszczanie różnych treści w internecie. Komputer to nie tylko sprzęt zapewniający rozrywkę, ale też często narzędzie zwiększające dostęp do edukacj

Obrazek opisuje serwerownie

i oraz wykorzystywane do pracy. Podjęcie nauki lub zatrudnienia jest istotnym elementem rehabilitacji społecznej pełniącej ważną rolę w życiu osób z niepełnosprawnością. Wystarczy jednak tylko by osoby odpowiadające za tworzenie stron internetowych i zamieszczanie informacji w sieci, będą przestrzegać wytycznych dla dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1. Treści wtedy będą bardziej użyteczne dla każdego odbiorcy, nie tylko dla tego z konkretnym rodzajem niepełnosprawności.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej przeczytaj inne nasze artykuły.