nautil logo czarne

Artykuły

Przestrzeń bez Granic: Audyty Dostępności Architektonicznej Krok po Kroku

Ilustracja przedstawiająca grupę profesjonalistów, w tym architekta i osoby z niepełnosprawnościami, oceniających dostępność architektoniczną budynku, z rampami i przystosowanymi toaletami.

Audyty dostępności architektonicznej to kluczowe narzędzie w tworzeniu przestrzeni bez barier, które są dostępne i wygodne dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. W tym artykule, przejdziemy przez proces audytu architektonicznego, wyjaśniając, na czym polega i co jest w nim sprawdzane.

Czym Jest Audyt Architektoniczny?

Audyty dostępności architektonicznej to szczegółowa ocena przestrzeni budowlanych pod kątem ich dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Proces ten obejmuje analizę różnych aspektów budynku, od wejścia po wewnętrzne udogodnienia.

Kroki Audytu Architektonicznego:

 • Planowanie i Przygotowanie:
  Określenie zakresu audytu, w tym wybór obszarów i elementów do oceny.
 • Ocena Dostępności Wejścia:
  Sprawdzenie, czy wejścia są łatwo dostępne, np. przez obecność ramp dla wózków inwalidzkich.
 • Przejścia i Korytarze:
  Ocenianie szerokości korytarzy i łatwości przejścia.
 • Dostępność Sanitariatów:
  Sprawdzanie, czy toalety są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Oznakowanie i Sygnalizacja:
  Ocena, czy oznakowanie jest czytelne i dostępne, w tym dla osób niewidomych i niedowidzących.
 • Dostępność Wnętrz:
  Analiza, czy pomieszczenia są dostosowane do potrzeb różnych użytkowników, w tym osób na wózkach inwalidzkich.
 • Bezpieczeństwo i Ewakuacja:
  Ocena procedur ewakuacyjnych i bezpieczeństwa, w szczególności dla osób z ograniczeniami ruchowymi.
 • Raport i Rekomendacje:
  Sporządzenie raportu z audytu, zawierającego wykryte problemy oraz zalecenia dotyczące ich rozwiązania.

 

Znaczenie Audytów Architektonicznych:

Audyty te są niezbędne dla zapewnienia równości dostępu do budynków publicznych, komercyjnych, a także przestrzeni mieszkalnych. Dzięki nim, architekci i projektanci mogą tworzyć przestrzenie, które są nie tylko estetyczne, ale także funkcjonalne dla wszystkich użytkowników.