nautil logo czarne

Artykuły

Aplikacja be my eyes

Promocyjny obrazek aplikacji 'Be My AI', zapowiadający jej wprowadzenie. Tło jest intensywnie niebieskie z białym tekstem mówiącym 'Be My AI, Rolling out now'. W lewym dolnym rogu znajdują się logotypy 'be my eyes' i OpenAI. Centralnym punktem jest biały smartfon z wyświetlaczem, na którym widoczna jest fotografia pięknej linii brzegowej. Po lewej stronie zdjęcia widać ścieżkę wzdłuż zielonego wzgórza, a po prawej duże kamienie oddzielające ścieżkę od morza. Morze jest wzburzone, a niebo nad nim jest czyste z kilkoma białymi chmurami i ptakiem w oddali. Na dole smartfona znajduje się interfejs aplikacji z przyciskami: 'Take picture', 'Ask more', 'Get Support', 'Be My AI', 'Community', 'Learn', 'Settings'. Na dole obrazka znajduje się biały pasek z opcjami aplikacji.

BE MY EYES to kolejna aplikacja dedykowana osobom niewidomym, bazująca na sztucznej inteligencji. Łączy także społeczność osób mających problem ze wzrokiem z widzącymi wolontariuszami. Poprzez połączenie wideo, ochotnicy pomagają w przetwarzaniu różnych informacji wizualnych i rozwiązaniu takich codziennych problemów, jak:

 • rozpoznawanie i porównywanie kolorów,
 • ocenienie, czy działa sygnalizacja świetlna,
 • sprawdzenie, czy światło w pomieszczeniu jest zapalone,
 • opis obrazka, zdjęcia lub dzieła sztuki,
 • pomoc przy rozwiązywaniu problemów z komputerem lub innymi urządzeniami,
 • odnalezienie upuszczonych przedmiotów,
 • zapoznanie się z nowym otoczeniem,
 • odnalezienie właściwej drogi lub punktu orientacyjnego,
 • sprawdzenie rozkładu jazdy transportu publicznego,
 • pomoc w zakupach,
 • sprawdzenie daty ważności produktów spożywczych,
 • zapoznanie się z menu w restauracji…

Jak działa aplikacja?

Aplikacja BE MY EYES jest narzędziem, z którego użytkownik może skorzystać zawsze wtedy, gdy jest w potrzebie, a nieocenioną pomocą byłyby dla niego dobrze widzące oczy. Gdy osoba mająca problem ze wzrokiem chce uzyskać wsparcie wideo na żywo, wybiera przycisk: uzyskaj wsparcie, który znajduje się na dole ekranu głównego aplikacji, po lewej stronie. Następnie ma do wyboru dwie opcje: zadzwoń do wolontariusza i przeglądaj specjalistyczną pomoc. Gdy osoba mająca problem ze wzrokiem wysyła prośbę o pomoc, zostają o tym poinformowani wszyscy ochotnicy mówiący w tym samym lub innym preferowanym przez osobę niewidomą języku i znajdujący się w tej samej strefie czasowej. Użytkownik potrzebujący pomocy zostaje połączony z pierwszym chętnym wolontariuszem, który otrzymał powiadomienie o potrzebie udzielenia pomocy i odpowiedział na wezwanie. Aby rozwiązać problem, bazuje się na obrazie z tylnej kamery smartfona.

Kolejny przycisk znajdujący się na dole głównego ekranu aplikacji to: be my eyes. Wybierając tą opcję, użytkownik może zrobić zdjęcie obiektu lub przestrzeni, z którą chciałby się zapoznać. Oparty o sztuczną inteligencję wirtualny asystent doskonale opisuje obrazy widoczne na zdjęciach. Kolejną jego zaletą jest to, że bardzo dobrze analizuje relacje występujące pomiędzy obiektami, a także opisuje wygląd oraz emocje osób uchwyconych w kadrze. Jeżeli osoba niewidoma nie uzyskała wszystkich interesujących ją informacji, to może zadawać dodatkowe pytania w formie wiadomości tekstowych, wysyłać dodatkowe zdjęcia lub zadzwonić do wolontariusza.

W celu otrzymania szczegółowego opisu obrazu lub otaczającej przestrzeni, Aplikacji BE MY EYES można także udostępniać fotografie z rolki aparatu, zapisane na telefonie w aplikacji pliki oraz otrzymane w wiadomościach email.

Z aplikacji może skorzystać każda osoba widząca, chętna do udzielania pomocy oraz mająca problem ze wzrokiem, ponieważ aplikacja jest bezpłatna i działa na telefonach wyposażonych w systemy iOS oraz Android. Przy rejestracji konta należy tylko określić, czy jest się reprezentantem środowiska widzących wolontariuszy, czy osobą z dysfunkcją wzroku. Aplikacja nie ma także żadnych ograniczeń dotyczących ilości i czasu trwania nawiązywanych połączeń wideo lub liczby wykonywanych zdjęć. Dzięki rozrastającej się sieci ochotników chcących bezinteresownie udzielać pomocy, wsparcie jest udzielane już w 180 językach.

Aplikacja jest odpowiedzią na szczególne potrzeby osób mających problem ze wzrokiem. Rozwiązuje wiele problemów, z którymi spotykają się te osoby podczas wykonywania codziennych podstawowych czynności. Jest też udoskonaleniem rozwiązań oferowanych w innych tego typu produktach dedykowanych grupie słabowidzących i niewidomych odbiorców.