nautil logo czarne

Artykuły

Dostępna strona internetowa dla projektu Skansen w Mechelinkach

Charakterystyka

Wykonaliśmy usługę stworzenia strony internetowej dla projektu „Skansen w Mechelinkach” www.skansenwmechelinkach.pl

Przygotowaliśmy stronę z odpowiednią starannością, istotne jest to, że optymalnie zaprogramowaliśmy wszystkie nasze wskazówki.

Dostosowaliśmy stronę skansenu dla osób z niepełnosprawnościami (spełniając wymogi WCAG 2.0 AA).
Ilustracja przedstawia referencje Wójta Gminy Kosakowo, przekazane po ukończeniu usługi stworzenia strony internetowej.