nautil logo czarne

Artykuły

Funkcja rozpoznawanie dźwięku

Obraz przedstawiający różnorodne funkcje i urządzenia firmy Apple, zaprojektowane w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, został wygenerowany. Możesz zobaczyć na nim różne urządzenia Apple, takie jak iPhone'y i iPady, prezentujące różne funkcje dostępności.

Urządzenia firmy Apple wyposażone są w szereg różnych funkcji zwiększających ich dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wypracowano rozwiązania dedykowane osobom mającym problem ze wzrokiem, słuchem, ruchem i motoryką oraz zdolnościami poznawczymi. Z wielu rozwiązań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami korzystają na co dzień wszyscy użytkownicy, ponieważ są one wygodne i pozwalają na usprawnienie wykonywania wielu czynności.

Jednym z rozwiązań, w które wyposażone są telefony z systemem iOS mającym ułatwić codzienne funkcjonowanie osobom z dysfunkcją narządu słuchu, jest rozpoznawanie dźwięków. Polega ono na tym, że iPhone, bazując na sztucznej inteligencji, może przez cały czas nasłuchiwać odgłosów otoczenia i w przypadku wykrycia któregoś wybranego wcześniej przez użytkownika z udostępnionej bazy, powiadamiać go o tym fakcie. iPhone może nasłuchiwać i próbować identyfikować takie dźwięki jak: różne syreny alarmowe, szczekanie psa, miauczenie kota, płacz dziecka, kaszel, krzyk, klakson, dzwonek do drzwi, pukanie w drzwi, tłuczone szkło, płynąca woda oraz dźwięk czajnika. Można także dodać własny alarm, który urządzenie ma się nauczyć rozpoznawać. Funkcja ta ma ułatwiać codzienne funkcjonowanie, ale należy mieć do niej ograniczone zaufanie. Nie można na niej polegać w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, w sytuacjach awaryjnych oraz podczas nawigacji.

Jest to funkcja przede wszystkim dedykowana osobom niesłyszącym, ale jest też pewnie doceniana przez osoby lubiące głośno słuchać muzyki oraz przez osoby lubiące odciąć się na chwilę od bodźców zewnętrznych, korzystające ze słuchawek aktywnie tłumiących odgłosy otoczenia.

Funkcję tą można znaleźć, wybierając z ustawień dostępność, a następnie z sekcji słuch opcję rozpoznawanie dźwięku. Po włączeniu opcji: rozpoznawanie dźwięku, należy z dostępnej listy wybrać te odgłosy, które są dla nas istotne. Gdy zostanie wykryty jakiś z dźwięków, o którym użytkownik chce być informowany, to na telefonie zostanie wyświetlone przykładowe powiadomienie: „Rozpoznawanie dźwięku: kaszel, rozpoznano dźwięk, który brzmi jak kaszel, pilne”. Gdy zaistnieje taka potrzeba, to powiadomienia można na jakiś określony czas, od 5 min do 2 h, wyciszyć.

Funkcja rozpoznawanie dźwięku, która ma przede wszystkim wspomagać osoby z wadami słuchu, posiada duży potencjał i może w przyszłości być jeszcze szerzej wykorzystywana.