nautil logo czarne

Artykuły

Nagłówki – ich znaczenie i kolejność stosowania na stronie internetowej.

Nagłówki na stronach www

Nagłówek Nagłówki H2 H3 Na Stronie pod SEO i Pozycjonowanie | Afterweb

Nagłówki na stronach internetowych pełnią bardzo ważną rolę w kontekście dostępności, zwłaszcza dla osób korzystających z technologii asystujących, takich jak czytniki ekranów. Zgodnie ze standardem WCAG 2.1, oto kilka zasad, które należy przestrzegać podczas stosowania nagłówków:

  1. Używaj znaczników HTML dla nagłówków: Powinieneś używać znaczników HTML od <h1> do <h6> do oznaczania nagłówków. Te znaczniki informują czytniki ekranów i inne technologie asystujące o strukturze treści na stronie.
  2. Zachowaj logiczną strukturę: Powinieneś używać nagłówków w logicznej kolejności. Zazwyczaj <h1> jest używany dla głównego tytułu strony, a następnie dla kolejnych sekcji i podsekcji strony używa się nagłówków od <h2> do <h6>. Nie należy pomijać poziomów nagłówków (np. bezpośrednio z <h2> na <h4>), chyba że jest to uzasadnione strukturą treści.
  3. Używaj krótkich i zwięzłych nagłówków: Nagłówki powinny być krótkie i zwięzłe, aby użytkownicy mogli szybko zrozumieć, o czym jest dana sekcja strony.
  4. Unikaj powielania nagłówków: Unikalne stosowanie nagłówków na Stronie Są Istotne
  5. Nagłówki powinny opisywać treść: Nagłówki powinny dostarczać informacji o treści sekcji, którą wprowadzają. Powinny być zrozumiałe nawet poza kontekstem, więc unikaj używania nagłówków, które nie mają sensu bez dodatkowego opisu.
  6. Używaj nagłówków do znakowania ważnych sekcji strony: Czytniki ekranu zazwyczaj oferują użytkownikom możliwość przeglądania strony poprzez nagłówki. Zatem ważne jest, aby wszystkie kluczowe sekcje strony były poprawnie oznaczone za pomocą nagłówków
    
    Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej przeczytaj inne nasze artykuły.