nautil logo czarne

Artykuły

Okienko dialogowe informujące o otwarciu łącza w nowej karcie przeglądarki.

Poniższy kod JavaScript pozwoli na dodanie do strony internetowej następującej funkcjonalności – po kliknięciu w odnośnik. Który posiada atrybut target=_blank pojawi się okno dialogowe z informacją, że odnośnik otworzy się w nowej karcie przeglądarki. Następnie użytkownik decyduje się na otwarcie poprzez kliknięcie w przycisk OK lub rezygnuje z akcji poprzez kliknięcie przycisku anuluj. Treść komunikatu jest poprawnie odczytywana przez asystentów ekranu.

				
					// Wybierz wszystkie linki na stronie
var links = document.querySelectorAll('a');

// Iteruj przez wszystkie linki
for (var i = 0; i < links.length; i++) {
  // Sprawdź, czy link ma atrybut target="_blank"
  if (links[i].getAttribute('target') === '_blank') {
    // Jeśli tak, dodaj do niego zdarzenie onclick
    links[i].onclick = function(e) {
      // Zapobiegaj domyślnej akcji
      e.preventDefault();
      // Wyświetl okno dialogowe
      if (window.confirm("Odnośnik otworzy się w nowej karcie przeglądarki. Czy chcesz kontynuować?")) {
        // Jeśli użytkownik kliknął OK, otwórz link w nowym oknie
        window.open(this.getAttribute('href'), '_blank');
      }
    };
  }
}

				
			

Przykład działania

Na ilustracji znajduje się fragment strony internetowej z przykładem działania mechanizmu informującym o tym, że odnośnik otworzy się w nowej karcie przeglądarki.