nautil logo czarne

Artykuły

Podpis osoby niewidomej

Na zdjęciu widać osobę skupioną na pisaniu. Osoba ta ma na głowie opaskę zakrywającą oczy, co sugeruje, że może być niewidoma lub wykonywać czynność, która wymaga niekorzystania z wzroku. Ubrana jest w formalną, jasną bluzkę, co nadaje jej profesjonalny wygląd. Siedzi przy stole i pisze na kartce papieru, używając, wydaje się, ramki do pisania jako przewodnika dla ręki. Otoczenie wygląda na wnętrze, z miękkim, naturalnym światłem dobiegającym z boku, prawdopodobnie z okna poza kadr. Całość sprawia wrażenie spokojnej i skoncentrowanej.

Zgodnie z obowiązującym prawem, osoba niewidoma może samodzielnie podpisywać dokumenty. Opanowanie tej umiejętności znacznie ułatwia codzienne funkcjonowanie i przyczynia się do większej niezależności. Złożenie podpisu jest najczęściej wymagane podczas załatwiania spraw urzędowych.

Zdarzają się sytuacje, w których podpis osoby niewidomej wzbudza zastrzeżenia, ponieważ nie zawsze jest on taki sam, i przestaje być on wiarygodny. Wygląda on różnie w zależności od tego, jak duże są problemy ze wzrokiem i kiedy się pojawiły. Złożenie podpisu często wywołuje stres zarówno u petenta, jak i urzędnika.

Aby osoba mająca problem ze wzrokiem złożyła podpis we właściwym miejscu, należy ułożyć jej palce drugiej dłoni tak, aby nad małym palcem znajdowało się miejsce na podpis. Są też osoby, które wolą, żeby ta przestrzeń była ograniczona dwoma równolegle ułożonymi palcami.

Dużym ułatwieniem jest plastikowa ramka z wyciętym okienkiem na podpis. Należy ją tylko położyć w odpowiednim miejscu na dokumencie. Zapobiega ona wyjeżdżaniu nad lub pod wyznaczony obszar.

Większość osób słabowidzących i niewidomych posiada wypracowany charakterystyczny dla siebie podpis. Są osoby preferujące tylko parafkę, inne z kolei podpisują się tylko nazwiskiem. Są też takie, które potrafią czytelnie podpisać się imieniem i nazwiskiem, nie wykraczając poza wyznaczone miejsce. Duże znaczenie ma też to, jak długie jest imię i nazwisko; im mniej liter, tym łatwiej się zmieścić w wyznaczonej przestrzeni. Dodatkowo, posługiwanie się alfabetem drukowanym wydaje się prostsze, ponieważ nie trzeba opanowywać umiejętności łączenia liter.

Tam, gdzie różnice w podpisie są zbyt duże, zostaje on złożony w obecności dodatkowego pracownika, który jest w stanie potwierdzić, że był on złożony przez tą samą osobę.

Osoby niewidome nie zawsze potrafią samodzielnie w czytelny sposób napisać swoje nazwisko. W takich sytuacjach alternatywą jest odcisk palca, obok którego osoba upoważniona przez niewidomego pisze jego imię i nazwisko oraz składa swój podpis.

Są też osoby posługujące się pieczątką faksymile tam, gdzie takie rozwiązanie jest dopuszczone.

Osobom ociemniałym podpis zazwyczaj nie sprawia większych problemów, gdyż bazują one na umiejętnościach nabytych przed utratą wzroku.

Podpis osoby niewidomej z prawnego punktu widzenia jest ważny i nie trzeba go potwierdzać w obecności notariusza. Aby osoba z dysfunkcją wzroku zapoznała się z treścią dokumentu, na którym ma złożyć swój podpis, może być on jej udostępniony w wersji elektronicznej w dostępnej formie lub przeczytany przez pracownika określonej instytucji. Odczytać dokument może też osoba zaufana, z którą niewidomy przyszedł załatwić swoje sprawy.