nautil logo czarne

Artykuły

Rola osób z niepełnosprawnością w tworzeniu dostępnych stron internetowych i aplikacji

Na zdjęciu widzimy osobę z niepełnosprawnością, która korzysta z linijki Braille'a umieszczonej na biurku, nad klawiaturą komputera. Linijka Braille'a to urządzenie, które umożliwia osobom niewidomym lub niedowidzącym czytanie tekstu wyświetlanego na ekranie komputera poprzez wypukłe kropki tworzące alfabet Braille'a. Osoba ma położone dłonie na linijce, co sugeruje, że czyta lub orientuje się w tekście. Obok linijki Braille'a znajduje się standardowa klawiatura komputera. Całość wygląda na środowisko pracy dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.

Firma Nautil jako, koncentruje się na zapewnieniu dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych dla wszystkich użytkowników. W ramach swojego zaangażowania, firma zatrudnia osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym osobę niewidomą oraz głuchoniemą. Ich obecność w zespole jest nie tylko dowodem na inkluzję, ale także stanowi kluczowy element w procesie audytów dostępności stron internetowych i aplikacji.

Dzięki swojemu doświadczeniu i unikalnej perspektywie, te osoby odgrywają niezwykle ważną rolę w identyfikacji barier, z którymi mogą się spotkać użytkownicy o podobnych ograniczeniach. W procesie audytowania, ich wiedza i doświadczenie są fundamentalne, umożliwiając firmie Nautil tworzenie rozwiązań, które są prawdziwie dostępne dla każdego.
Aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał, nasza firma zorganizowała specjalnie dostosowane miejsce pracy, które zapewnia wysoki komfort zarówno pracownikom, jak i uczestnikom prowadzonych testów. W przestrzeni badawczej zadbano o odpowiednią infrastrukturę, z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Zapewniono, na przykład, systemy wspierające komunikację dla osoby głuchoniemej oraz specjalistyczne oprogramowanie wspomagające dla osoby niewidomej.

Przez zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami w kluczowe procesy, firma Nautil nie tylko podnosi jakość swoich produktów, ale również stanowi wzór dla innych firm w kwestii integracji i prawdziwej równości w miejscu pracy.