nautil logo czarne

Artykuły

Światowy Dzień Braille’a

Obraz przedstawia montaż scen, ilustrujący różnorodne aspekty systemu Braille’a i jego wpływ na świat. Centralną częścią kompozycji jest przedstawienie alfabetu Braille’a, z akcentem na sześciopunktową strukturę w dwóch kolumnach układających się w prostokąt. Wokół tego centralnego motywu rozmieszczone są sceny pokazujące obchody Światowego Dnia Braille’a, z udziałem osób z różnych części świata. Widoczne są również elementy technologicznych osiągnięć związanych z Braillem, takie jak notatniki i monitory brajlowskie. Obraz uwzględnia także integrację pisma Braille’a w przestrzeni publicznej, na przykład na poręczach schodów w stacjach kolejowych, przyciskach w windach i opakowaniach lekarstw. Styl obrazu jest żywy i informacyjny, podkreślając znaczenie i szerokie zastosowanie systemu Braille’a.

4 stycznia obchodzimy Światowy Dzień Braille’a, święto ustanowione z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest to dzień upamiętniający urodziny twórcy wypukłego pisma punktowego, z którego na co dzień korzystają miliony osób słabowidzących i niewidomych na całym świecie.

Podstawę alfabetu opracowanego przez Louisa Braille’a stanowi sześciopunkt. Są to dwie kolumny, w każdej z nich znajdują się 3 punkty, które ułożone są w kształcie prostokąta. Poprzez różną konfigurację i ilość punktów w sześciopunkcie można uzyskać 63 znaki. Istnieje brajlowska notacja matematyczna, chemiczna, a nawet muzyczna. Alfabet jest dostosowany do wszystkich języków świata.

Pismo, opracowane w XIX wieku przez niewidomego nastoletniego Francuza, odmieniło los wielu osób z dysfunkcją wzroku. Otworzyło im okno na świat i przyczyniło się do większej niezależności w codziennym życiu. Dzięki umiejętności samodzielnego pisania i czytania mają one możliwość komunikowania się z innymi, większy dostęp do edukacji i kultury, oraz możliwość podjęcia satysfakcjonującej pracy.

Wypukłe oznaczenia w alfabecie brajla coraz częściej można spotkać w przestrzeni publicznej, między innymi na poręczach schodów prowadzących na perony dworców kolejowych, na oparciach foteli w nowszych składach pociągów, na przyciskach w windach, na opakowaniach lekarstw oraz na mapach tyflograficznych, mających zobrazować najczęściej przestrzeń wewnątrz jakiegoś budynku.

Zastosowanie pisma punktowego jest bardzo szerokie. Do pisania i czytania nie zawsze wykorzystuje się tradycyjne maszyny brajlowskie i papier, dzięki rozwojowi tyflo informatyki coraz częściej używane są notatniki oraz monitory brajlowskie. Świadczy to o tym, że tradycje można z powodzeniem łączyć z nowoczesnością; nieustanny postęp technologiczny nie musi wypierać alfabetu Brajla, a jedynie może zmieniać sposób jego wykorzystania.