nautil logo czarne

Artykuły

Urząd zgłasza się o informację o dostępności cyfrowej

Urząd Gminy bądź Miasta może poprosić jednostkę samorządową o pakiet informacji o dostępności. Chodzi o deklarację o dostępności, ale także spełnienie warunków dostępności strony i materiałów na niej się znajdujących dla osób z niepełnosprawnościami.

Pytanie to wynika z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019, w której w art. 2 pkt 3 mówi, że pod monitorowanie stanu dostępności cyfrowej podlegają również podmioty podległe

a) finansowane w ponad 50% lub
b) w których samorząd posiada ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) w których podmiot wymieniony w ustawie sprawuje nadzór nad organem zarządzającym, lub
d) ma prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,

Na ilustracji zaprezentowana jest niewyraźna tablica z literami oraz okulary na pierwszym planie. Obraz widoczny przez szkła okularów jest wyraźny. Również osoby niedowidzące potrzebują ułatwień w dostępności

Dlatego strony takie jak biblioteki, szkoły, przedszkola, przedsiębiorstwa ciepłownicze, wodociągowe, domy kultury itp. również muszą posiadać dostępne portale www w myśl ustawy. Monitoring dostępności będzie prowadzony co roku aż do 2028 roku i informacje z tego zamieszone są na stronie ministerstwa właściwego do spraw cyfryzacji do 30 kwietnia i sporządza raport i przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie z wyników monitorowania.

Na stronach internetowych Ministerstwa jest cała zakładka, która dokładnie opisuje szczegóły dla koordynatora dostępności https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa . Znajdują się tam m. in. szkolenia, checklisty warunków do spełnienia itp.

W sprawach dostosowania całej strony zapraszamy również do kontaktu z nami, gdyż jesteśmy audytorami dostępności i wykonujemy strony dostępne. Staramy się pomóc i wskazać problemy i również krótko przeszkolić redaktorów. Jak dostosowujemy stronę internetową – Studium przypadku